เทอร์โมมิเตอร์(HI 766Z/7 Wire Thermocouple Temperature Probe, for Ovens, 7 m Cable)

HI 766Z-7 Wire Thermocouple Temperature Probe, for Ovens, 7 m Cable

HI 766Z/7

Wire Thermocouple Temperature Probe, for Ovens, 7 m Cable

Wire probe, designed to measure temperature inside ovens.

Specifications

Application   ovens
Max Temperature   1100°C (2000°F)
Response Time
(90% of final value)   4 second
Probe Dimensions   L 255 mm x dia 1.5 mm (10 x 0.06’’)
Sensor   stainless steel
Cable Length   7 m (22.9′)

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
Email : 
info@highents.com

Quotation and Ordering
131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand.
Tel. +6681-847-6768, +662-191-3928 Fax +662-191-3929 Mr.Thoniwadh +6685-811-4779, Ms.Nareerat +6685-814-9653
Email: 
info@highents.com.

 

  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top

    Contact Us