เทอร์โมมิเตอร์(HI 766B3 Small Surface Thermocouple Probe)

HI 766B3 Small Surface Thermocouple Probe

HI 766B3

Small Surface Thermocouple Probe

Small surface probe with integral handle and 1 m (3.3′) cable

Specifications

Application   small surfaces
Max Temperature   200°C (390°F)
Response Time   6 seconds
Probe Dimensions   L 130 mm x dia 5 mm (5.1 x 0.2″)
Probe   stainless steel, insulated tube
Sensor   spring loaded

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
Email : 
info@highents.com

Quotation and Ordering
131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand.
Tel. +6681-847-6768, +662-191-3928 Fax +662-191-3929 Mr.Thoniwadh +6685-811-4779, Ms.Nareerat +6685-814-9653
Email: 
info@highents.com

 

  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top

    Contact Us