เทอร์โมมิเตอร์ (HI 935002 2-Channel, K-Type Thermocouple Thermometer)

HI 935002 2-Channel, K-Type Thermocouple Thermometer

HI 935002

2-Channel, K-Type Thermocouple Thermometer

Dual input channels
One point calibration
High accuracy ±0.2%
Waterproof casing
High/Low function
°C to °F shifting
HOLD function
BEPS and low battery warning
Battery life indicator at start-up
Big digit, backlit display
Up to 1600 battery life
Reading storage

HI 935002 is a 2-channel, waterproof, K-type thermometer that offers accurate temperature measurements in a wide range as well as a 1600 hours of battery life.

This unit displays current temperature along with the minimum and maximum for each channel achieved during the measuring session. The difference between each channel can be shown, or a relative value can be set on each channel and variances around that value can be monitored.

The HOLD button freezes the display to allow the user time to record readings.

This instrument is equipped with BEPS (Battery Error Prevention System) which alerts the user in the event that low battery power could adversely affect readings.

Order Information:
HI 935002 is supplied with batteries and instructions.

Specifications

Range   -50.0 to 199.9°C; 200 to 1350°C;
-58.0 to 399.9°F; 400 to 2462°F
Resolution   0.1°C (-50.0 to 199.9°C); 1°C (outside);
0.1°F (-58.0 to 399.9°F) 1°F (outside)
Accuracy   ±0.2% F.S. (for 1 year, excluding probe error)
Probe   K-thermocouple type, HI 766 series (not included)
Battery Type / Life   1.5V AA (3) / approx. 1600 hours of continuous use (with backlight off); HI 935009 only: auto-off selectable after 8 or 60 minutes of non-use (can be disabled)
Environment   -10 to 50°C (14 to 122°F); RH max 100%
Dimensions   150 x 80 x 36 mm (5.9 x 3.1 x 1.4
Weight   235 g (8.3 oz.)

Accessories

Accessories
HI 710007 Shockproof Rubber Boot
Ergo Style Casing, Blue
HI 710008 Shockproof Rubber Boot
Ergo Style Casing, Orange
Probes
HI 766C Penetration Thermocouple Probe
HI 766D Thermocouple Probes for Air & Gas
HI 766E1 General Purpose Thermocouple Probe

Quotation and Ordering

131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand.Tel. +6681-847-6768, +662-191-3928 Fax +662-191-3929 Mr.Thoniwadh +6685-811-4779, Ms.Nareerat +6685-814-9653Email:info@highents.com

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653Email : info@highents.com

 

  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top

    Contact Us