เทอร์โมมิเตอร์( HI 766F1/5 Wire Temperature Thermocouple Probe, 5 m cable)

HI 766F1-5 Wire Temperature Thermocouple Probe, 5 m cable

HI 766F1/5

Wire Temperature Thermocouple Probe, 5 m cable

Wire probe, designed to access hard to reach places.  Probe does not incorporate a handle.

Specifications

Application   hard to reach areas
Max Temperature   480°C (900°F)
Response Time
(90% of final value)   1 second
Probe Dimensions   dia 2 mm (0.08″)
Sensor   exposed wires
Wire Length   5 m (16.4′)

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
Email : 
info@highents.com

Quotation and Ordering
131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand.
Tel. +6681-847-6768, +662-191-3928 Fax +662-191-3929 Mr.Thoniwadh +6685-811-4779, Ms.Nareerat +6685-814-9653
Email: 
info@highents.com

 

  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top

    Contact Us