เตาย่อย ซีโอดี (COD Thermoreactor)

HI 839800-02


Thermoreactor

The thermoreactor HI 839800 is made ​​of materials resistant and durable, with a capacity of simultaneous digestion of 25 samples. The reactor is equipped with two pre-set programs for digestion at 150 ° C (for analysis of COD and total phosphorus) and 105 ° (for total nitrogen). In addition, LED indicators allow a visual check of the state of ignition (POWER), the heating current (HEATING) and the consequent heating of the surface (HOT).
The temperature of the heating block can be controlled by inserting the steel probe of a thermometer Electronic into the hole in the block itself.
The instrument is equipped with a timer (up to 3 hours) for applications where it is necessary to control the period of digestion. If this feature is enabled, when the period set, the reactor will beep and the heating element turns off automatically.
The system is equipped with a safety device to prevent overheating and the temperature is always displayed, even if there is no active program.

 

  • Specifications HI 839800-02

Parameter  
Reaction temperature selectable at 105 ° C or 150 ° C
Thermal stability ± 0.5 ° C
Scale temperature from -10 ° C to 160 ° C
Capacity 25 tubes (16 mm diameter x 100 mm), 1 input for temperature reference thermometer
Accuracy (at 20 ° C) ± 2 ° C (25 ° C)
Warm-up time from 1 to 15 minutes, depending on temperature
Operating Modes time (from 0 to 180 minutes) mode or infinite
Body Aluminum heating block
Terms of use from 5 to 50 ° C
Supply 230 Vac, 50 Hz, 250W, 2A fuse
Dimensions and weight 190 x 300 x 95 mm, 4.8 kg

Quotation and Ordering

131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand.Tel. +6681-847-6768, +662-191-3928 Fax +662-191-3929 Mr.Thoniwadh +6685-811-4779, Ms.Nareerat +6685-814-9653Email:info@highents.com

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653Email : info@highents.com

 

  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top

    Contact Us