เครื่องกวนสารละลาย HI 311N-2 Magnetic stirrer with double speed and self-regulation (up to 5 l)

HI311N-2 Magnetic stirrer with double speed and self-regulation (up to 5 l)

HI 311N-2

Magnetic stirrer with double speed and self-regulation (up to 5 l)

HI 311N-2 is a magnetic stirrer robust and ideal for use in laboratories and in production processes, which allows mixing 5 liters. The stirring speed can be set with great accuracy at two different intervals.
HI 311N-2 has supplied, in addition, the system of self-regulation that ensures the maintenance of the speed even if another liquid is added during the stirring, or in case in which the level or the viscosity of the liquid subjected to an increase or a decrease: the system automatically adjusts the power of the engine to allow a constant speed.
This feature ensures greater repeatability of experimental measurements or control of the production process. The security system Speedsafe finally ensures that the agitation rate never exceeds the maximum level of 1000 rpm, even if the sample is removed suddenly without first reducing the speed manually.

 Specifications

Parameter    Value
Power supply:    230/240 Vac, 50/60 Hz
Auto-adjust speed:    standard
Category of installation:    II
Terms of Use:    from 0 to 50 ° C; max 95% RH
Dimensions and weight:    180 x 180 x 70 mm, 1.4 kg
Maximum volume of mixing:    5 liters
Coating:    AISI 316 stainless steel
Highest speed:    from 100 to 800/1000 revolutions / minute
Minimum speed:    from 100 to 500 revolutions / minute

Quotation and Ordering
131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand.
Tel. +6681-847-6768, +662-191-3928 Fax +662-191-3929 Mr.Thoniwadh +6685-811-4779, Ms.Nareerat +6685-814-9653
Email: info@highents.com

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
Email : info@highents.com

 

  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top

    Contact Us