เครื่องกวนสารละลาย HI 304N Auto-Reverse Magnetic Stirrer with Tachometer

HI304N Auto-Reverse Magnetic Stirrer with Tachometer

HI 304N

Auto-Reverse Magnetic Stirrer with Tachometer

When stirring a solution, to work with a constant speed is an important factor in ensuring that the best repeatability in tests and processes is achieved. Without a tachometer, there is no way of knowing the RPMs.

HI 304N is a heavy-duty stirrer with a built-in tachometer. It is often desirable to stir in two directions in order to achieve maximum homogeneity. An advanced circuit allows HI 304N to reverse the direction of the stir at a user selected interval. The interval can be adjusted from 30 seconds up to 3 minutes. In addition to precision speed control, a limiter will also assure that the maximum speed will never be exceeded (Speedsafe™). Often, a sample is removed from the stirrer before the uses reduces the speed with ordinary stirrers. This can cause the motor to accelerate until it is destroyed. HANNA stirrers incorporate a VCO device that will stop the motor from accelerating as soon as the load is removed.

Order Information:
The HI 304N magnetic stirrer, stainless steel cover, micro stir bar and instructions.

 Specifications

Maximum Stirring Capacity   2.5 liters
Speed Range Low 100 rpm
Speed Range High 800 to 1000 rpm
Tachometer   4-digit LCD
Reverse Interval   from 30 seconds to 3 minutes
Power Supply   110/115 Vac or 230/240 Vac, 50/60 Hz
Installation Category   II
Cover Material   AISI 316 Stainless Steel
Environment   0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 95%
Dimensions   180 x 180 x 70 mm (7.1 x 7.1 x 2.8″)
Weight   1.4 kg (3.1 lb.)

Quotation and Ordering
131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand.
Tel. +6681-847-6768, +662-191-3928 Fax +662-191-3929 Mr.Thoniwadh +6685-811-4779, Ms.Nareerat +6685-814-9653
Email: info@highents.com

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
Email : info@highents.com

 

  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top

    Contact Us