เครื่องกวนสารละลาย HI 304N-2 Magnetic stirrer with bi-directional rotation and tachometer

HI 304N-2 Magnetic stirrer with bi-directional rotation and tachometer

HI 304N-2

Magnetic stirrer with bi-directional rotation and tachometer

When you have the need to shake a solution at a constant speed (rev / min.), It becomes important factor of the repeatability of the test and the process that you get. Without a tachometer, this is not possible.
HI 304N-2, agitator large extent, to solve this problem has a speedometer mounted LCD. Often to achieve the best results in a test is necessary to reach the maximum homogeneity and solubility of the test sample.
To do so it is equally necessary to stir the liquid in both directions.
HI 304N-2 is equipped with an advanced system of auto-reverse that allows to reverse the direction of agitation at the intervals selected by the user.
intervals can be adjusted from a minimum of 30 seconds to a maximum of 3 minutes.
Speedsafe The safety system, supplied, ensures that the stirring speed never exceeds the maximum level of 1000 rpm, even if the sample is removed suddenly without first reducing the speed manually.

 Specifications

Parameter    Value
Power supply:    230/240 Vac, 50/60 Hz
Category of installation:    II
Terms of Use:    from 0 to 50 ° C; max 95% RH
Dimensions and weight:    180 x 180 x 70 mm, 1.4 kg
Maximum volume of mixing:    2.5 liters
Coating:    AISI 316 stainless steel
Speedometer:    liquid crystal display 4-digit
Stirring time inverse:    from 30 seconds to 3 minutes
Highest speed:    from 800 to 1000 revolutions / minute
Minimum speed:    100 rev / min

Quotation and Ordering
131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand.
Tel. +6681-847-6768, +662-191-3928 Fax +662-191-3929 Mr.Thoniwadh +6685-811-4779, Ms.Nareerat +6685-814-9653
Email: info@highents.com

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
Email : info@highents.com

 

  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top

    Contact Us