เครื่องกวนสารละลาย HI 303N Two-Speed Magnetic Stirrer with Tachometer

HI303N Two-Speed Magnetic Stirrer with Tachometer

HI 303N

Two-Speed Magnetic Stirrer with Tachometer

QC stations and labs must be able to repeat tests and processes. In order to do this, the specifications must be clear at all times. When stirring a solution, the RPMs are a very crucial factor. Without a tachometer, there is no way of knowing the exact RPMs and therefore no way of repeating the process. The HI 303N solves this problem by incorporating an LCD tachometer. These stirrers also allow precise stirring repeatability by using two separate ranges. In each range, the speed can be fine tuned for exacting accuracy. This assures maximum repeatability in experiments and processing for laboratory as well as production use.

In addition to speed control, a limiter will assure that the maximum speed will never be exceeded (Speedsafe™). HANNA stirrers incorporate VCO device that will stop the motor from accelerating as soon as the load is removed.

Order Information:
The HI 303N magnetic stirrer, stainless steel cover, micro stir bar and instructions.

 Specifications

Maximum Stirring Capacity   2.5 liters
Speed Range Low 100 to 500 rpm
Speed Range High 100 to 1000 rpm
Tachometer   0 to 1000 rpm
Power Supply   110/115 Vac or 230/240 Vac, 50/60 Hz
Installation Category   II
Cover Material   AISI 316 Stainless Steel
Environment   0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 95%
Dimensions   180 x 180 x 70 mm (7.1 x 7.1 x 2.8″)
Weight   1.4 kg (3.1 lb.)

Quotation and Ordering
131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand.
Tel. +6681-847-6768, +662-191-3928 Fax +662-191-3929 Mr.Thoniwadh +6685-811-4779, Ms.Nareerat +6685-814-9653
Email: info@highents.com

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
Email : info@highents.com

 

  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top

    Contact Us