เครื่องกวนสารละลาย HI 302N-2 Magnetic stirrer with bi-directional rotation (up to 2.5 l)

HI 302N-2 Magnetic stirrer with bi-directional rotation (up to 2.5 l)

HI 302N-2

Magnetic stirrer with bi-directional rotation (up to 2.5 l)

HI 302N-2 is an agitator with flow rates up to 2.5 liters of liquid. Often to achieve the best results in a test is necessary to reach the maximum homogeneity and solubility of the test sample. To do this you need to shake the liquid in both directions.
HI 302N-2 comes with a circuit that allows you to reverse the direction of shaking at user selected intervals. The intervals can be adjusted from a minimum of 30 seconds to a maximum of 3 minutes.
Besides these features, within this stirrer is mounted a speed limiter, which ensures that the latter does not exceed the maximum level.
Often, in fact, in the laboratories are removed samples by agitators before even reduce the speed, causing an acceleration of the motor that it leads to breaking.
HANNA has inserted in its agitators a system that stops the acceleration of the motor as soon as you removing the sample (Speedsafe).

 Specifications

Parameter    Value
Power supply:    230/240V, 50/60 Hz
Category of installation:    II
Terms of Use:    from 0 to 50 ° C; max 95% RH
Dimensions and weight:    180 x 180 x 70 mm, 1.4 kg
Maximum volume of mixing:    2.5 liters
Coating:    AISI 316 stainless steel
Stirring time inverse:    from 30 seconds to 3 minutes
Highest speed:    from 800 to 1000 revolutions / minute
Minimum speed:    100 rev / min

Quotation and Ordering
131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand.
Tel. +6681-847-6768, +662-191-3928 Fax +662-191-3929 Mr.Thoniwadh +6685-811-4779, Ms.Nareerat +6685-814-9653
Email: info@highents.com

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
Email : info@highents.com

 

  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top

    Contact Us