เครื่องกวนสารละลาย HI 200M Mini Magnetic Stirrer with Speedsafe with stainless steel cover

HI200M Mini Magnetic Stirrer with Speedsafe

HI 200M

Mini Magnetic Stirrer with Speedsafe
with stainless steel cover

  • Compact size – The compact size of this stirrer allows users to maximize bench space for efficiency and safety.
  • Safety – Speedsafe™ limits the maximum speed to 1000 rpm even if a load is suddenly removed.
  • Built to last – The stainless steel of HI 200M resists most harmful chemicals in the lab.

The HI 200M is compact and lightweight, so that lack of laboratory bench space is no longer a concern.

This stirrer incorporates electronic controls that allow the user to regulate the speed with greater precision. Often, in the lab, a sample is removed from the stirrer before reducing the speed. This would cause the motor of conventional equipment to accelerate until it is destroyed. This does not pose a problem with HANNA mini-stirrers. In fact, the internal Speedsafe™ mechanism will ensure that the maximum speed is never exceeded.

HI 200M has an AISI 316 stainless steel cover. This model is ideal for applications that create exothermic reactions.

Order Information:
HI 200M mini-stirrer with stainless steel cover, is supplied with micro stir bar and instructions.

 Specifications

Maximum Stirring Capacity   1 liter
Speed Range Min. 100 rpm
Speed Range Max. 1000 rpm
Power Supply   110/115 Vac or 230/240 Vac, 50/60 Hz
Installation Category   II
Cover Material   AISI 316 Stainless Steel
Environment   0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 95%
Dimensions   120 x 120 x 45 mm (4.8 x 4.8 x 1.8″)
Weight   710 g (1.6 lb)

Quotation and Ordering
131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand.
Tel. +6681-847-6768, +662-191-3928 Fax +662-191-3929 Mr.Thoniwadh +6685-811-4779, Ms.Nareerat +6685-814-9653
Email: info@highents.com

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
Email : info@highents.com

 

  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top

    Contact Us