เครื่องกวนสารละลาย HI 190M Mini Magnetic Stirrer with Speedsafe

HI190M Mini Magnetic Stirrer with Speedsafe

HI 190M

Mini Magnetic Stirrer with Speedsafe

  • Compact size – The compact size of these stirrers allow users to maximize bench space for efficiency and safety.
  • Safety – Speedsafe™ limits the maximum speed to 1000 rpm even if a load is suddenly removed.
  • Built to last – The ABS housing of HI 190 M resists most harmful chemicals in the lab.

The HI 190M is compact and lightweight, so that lack of laboratory bench space is no longer a concern.

This stirrer incorporates electronic controls that allow the user to regulate the speed with greater precision. Often, in the lab, a sample is removed from the stirrer before reducing the speed. This would cause the motor of conventional equipment to accelerate until it is destroyed. This does not pose a problem with HANNA mini-stirrers. In fact, the internal Speedsafe™ mechanism will ensure that the maximum speed is never exceeded.

HI 190M comes supplied with an ABS cover that will resist the harmful effects of chemicals that are accidentally spilled.

Order Information:
HI 190M mini-stirrer with ABS cover, is supplied with micro stir bar and instructions.

 Specifications

Maximum Stirring Capacity   1 liter (0.26 gallons)
Speed Range Min. 100 rpm
Speed Range Max. 1000 rpm
Power Supply   110/115 VAC or 220/240 VAC, 50/60Hz
Installation Category   II
Cover Material   ABS plastic
Environment   0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 95%
Dimensions   120 x 120 x 45 mm (4.8 x 4.8 x 1.8″)
Weight   640 g (1.4 lb.)

Quotation and Ordering
131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand.
Tel. +6681-847-6768, +662-191-3928 Fax +662-191-3929 Mr.Thoniwadh +6685-811-4779, Ms.Nareerat +6685-814-9653
Email: info@highents.com

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
Email : info@highents.com

 

  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top

    Contact Us