เครื่องกวนสารละลาย HI 190M-0 Mini Magnetic Stirrer with Speedsafe

HI190M-0 Mini Magnetic Stirrer with Speedsafe

HI 190M-0

Mini Magnetic Stirrer with Speedsafe

  • Compact size – The compact size of this stirrer allows users to maximize bench space for efficiency and safety.
  • Safety – Speedsafe™ limits the maximum speed to 1000 rpm even if a load is suddenly removed.
  • Built to last – The ABS housing of HI 190 M-0 resists most harmful chemicals in the lab.

The HI 190M-0 is compact and lightweight, so that lack of laboratory bench space is no longer a concern.

This stirrer incorporates electronic controls that allow the user to regulate the speed with greater precision. Often, in the lab, a sample is removed from the stirrer before reducing the speed. This would cause the motor of conventional equipment to accelerate until it is destroyed. This does not pose a problem with HANNA mini-stirrers. In fact, the internal Speedsafe™ mechanism will ensure that the maximum speed is never exceeded.

HI 190M-0 comes supplied with an ABS cover that will resist the harmful effects of chemicals that are accidentally spilled.

Order Information:
HI 190M-0 mini-stirrer with ABS cover, 12 Vdc is supplied with micro stir bar and instructions.

 Specifications

Maximum Stirring Capacity   1 liter (0.26 gallons)
Speed Range Min. 100 rpm
  Max. 1000 rpm
Power Supply   12 Vdc
Installation Category   II
Cover Material   ABS plastic
Environment   0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 95%
Dimensions   120 x 120 x 45 mm (4.8 x 4.8 x 1.8″)
Weight   610 g (1.3 lb.)

Quotation and Ordering
131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand.
Tel. +6681-847-6768, +662-191-3928 Fax +662-191-3929 Mr.Thoniwadh +6685-811-4779, Ms.Nareerat +6685-814-9653
Email: info@highents.com

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
Email : info@highents.com

 

  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top

    Contact Us