เครื่องกวนสารละลาย HI 180 Compact Magnetic Mini-Stirrers

HI180 Compact Magnetic Mini-Stirrers

HI 180

Compact Magnetic Mini-Stirrers

  • Round edge
  • Dynamic design; Easy to handle, these lightweight and compact stirrers need little room and are quickly recognizable on busy benches
  • Built to last; Glass-free chemical resistant housing resists damage by accidental falls

Common stirrers are manufactured with steel and aluminum components. These units are often too large and heavy to fit in the limited space of a laboratory. HANNA HI 180 series is compact, lightweight, inexpensive and designed in a special round shape without any sharp corners.

Often, in the lab, a sample is removed from a typical stirrer before reducing the speed. Normally, this would cause the motor to accelerate until it is destroyed. Not so with HANNA stirrers. HANNA stirrers incorporate electronic controls that allow the user to regulate the speed with greater precision. In addition to speed control, a Speedsafe™ mechanism will assure that the maximum speed will never be exceeded.

HI 180 mini-stirrers are available in nine colors. Several HI 180 stirrers can be placed on a laboratory bench with their colors helping to identify the different samples.

Order Information:
All models are supplied with micro stir bar and instructions
HI 180A-1
 Light yellow mini-stirrer (115V)
HI 180A-2
 Light yellow mini-stirrer (230V)
HI 180B-1
 Light sea-green mini-stirrer (115V)
HI 180B-2
 Light sea-green mini-stirrer (230V)
HI 180B-3
 Light sea-green mini-stirrer (AUS plug)
HI 180C-1
 Light blue mini-stirrer (115V)
HI 180C-2
 Light blue mini-stirrer (230V)
HI 180C-3
 Light blue mini-stirrer (AUS plug)
HI 180D-1
 Yellow mini-stirrer (115V)
HI 180D-2
 Yellow mini-stirrer (230V)
HI 180E-1
 Green mini-stirrer (115V)
HI 180E-2
 Green mini-stirrer (230V)
HI 180F-1
 Blue mini-stirrer (115V)
HI 180F-2
 Blue mini-stirrer (230V)
HI 180F-3
 Blue mini-stirrer (AUS plug)
HI 180G-1
 Red mini-stirrer (115V)
HI 180G-2
 Red mini-stirrer (230V)
HI 180H-1
 Grey mini-stirrer (115V)
HI 180H-2
 Grey mini-stirrer (230V)
HI 180H-3
 Grey mini-stirrer (AUS plug)
HI 180I-1
 Ivory mini-stirrer(115V)
HI 180I-2
Ivory mini-stirrer (230V)
HI 180I-3
Ivory mini-stirrer (AUS plug)
HI 180I/MB
 Ivory mini-stirrer (12 VDC)

 Specifications

Maximum Stirring Capacity   1 liter (0.26 gallons)
Speed Range Min. 100 rpm
  Max. 1000 rpm
Power Supply   110/115 VAC or 220/240 VAC, 50/60 Hz
Installation Category   II
Cover Material   ABS plastic
Environment   0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 95%
Dimensions   137 mm (dia) x 51 mm (h)
Weight   640 g (1.4 lb.)

Quotation and Ordering
131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand.
Tel. +6681-847-6768, +662-191-3928 Fax +662-191-3929 Mr.Thoniwadh +6685-811-4779, Ms.Nareerat +6685-814-9653
Email: info@highents.com

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
Email : info@highents.com

 

  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top

    Contact Us