อุปกรณ์ Pump head, O-ring, screws (6 pcs) and washers (6 pcs)

อุปกรณ์ Pump head, O-ring, screws (6 pcs) and washers (6 pcs)

HI 721101

Pump head, O-ring, screws (6 pcs) and washers (6 pcs)

Pump head, O-ring, screws (6 pcs) and washers (6 pcs).
This kit contains the PVDF (PolyVinyliDene-Fluoride) pump head, PTFE (PolyTetraFluoro-Ethylene) coated O-ring, six screws and washers.

Quotation and Ordering

131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand.Tel. +6681-847-6768, +662-191-3928 Fax +662-191-3929 Mr.Thoniwadh +6685-811-4779, Ms.Nareerat +6685-814-9653Email:info@highents.com

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653Email : info@highents.com

 

  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top

    Contact Us