อุปกรณ์วัด Turbidity (Turbidity Portable according to ISO 7027, with data storage and RS232 port)

HI93703-11 Turbidity Portable according to ISO 7027, with data storage and RS232 port

HI 93703-11
Turbidity Portable according to ISO 7027, with data storage and RS232 port

HI 93703-11 is a turbidimeter portable microprocessor can provide a precision on the field equal to that obtainable in the laboratory. The two scales of measurement that it has, from 0.00 to 50.00 FTU and from 50 to 1000 FTU allow any type of application. HI 93703-11 is simple to use and calibrate on 3 points with the AMCO-AEPA. It can also store up to 199 random measurements, which can then be transferred to your computer. The connection is made ​​through the RS232 serial port and is made ​​simple and immediate dall’apposito HI 92000 software (Windows ® compatible).
Due to GLP (Good Laboratory Practice), allows you to recall at any time the data stored for the last calibration carried out. The measurement method used is in accordance with ISO 7027.

 Specifications

Scale Turbidity    0.00 to 50.00 FTU, from 50 to 1000 FTU
Resolution Turbidity    12:01 FTU (0.00 to 50.00 FTU) 1 FTU (50 to 1000 FTU)
Accuracy Turbidity    ± 0.5 FTU or ± 5%
Calibration    3-point (0 FTU, 10 FTU and 500 FTU)
Light Source    Infrared LED
Time source    life of the instrument
Sensor / s    silicon photocell
Supply    4 x 1.5V AA / approx 60 hours of continuous use or 900 measurements, auto power off after 5 minutes
Terms of use    0 to 50 ° C max 95% RH (non-condensing)
Dimensions and weight    220 x 82 x 66 mm, 510 g
Storing a sample    199
Interfaces    via serial port RS232 with HI 92000 Windows ® compatible software (not included)

Quotation and Ordering
131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand.
Tel. +6681-847-6768, +662-191-3928 Fax +662-191-3929 Mr.Thoniwadh +6685-811-4779, Ms.Nareerat +6685-814-9653
Email: info@highents.com

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
Email : info@highents.com

 

  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top

    Contact Us