อุปกรณ์วัด Turbidity (Turbidity Benchtop Meter, ISO)

HI88713 Turbidity Benchtop Meter, ISO

HI 88713

Turbidity Benchtop Meter, ISO

 • Graphic display, backlit LCD
 • Two, three, four or five point calibration
 • GLP features
 • Log up to 200 records
 • Contextual help and tutorial mode
 • USB PC connectivity

The HI 88713 turbidity bench meter meets and exceeds the requirements of the
ISO 7027 standard.

HI 88713 is based on an optical system which guarantees accurate results, long term stability and minimizes stray light and color interferences. It also compensates for variations in intensity of the LED, limiting the need for frequent calibration.

Depending on the measured sample and needed accuracy, normal, continuous or signal averaging measurement can be selected.

A two, three, four or five-point calibration can be performed using the supplied standards. Calibration points can be modified when user prepared standards are used.

The HI 88713 turbidity bench meter has complete GLP (Good Laboratory Practice) functions that allow traceability of the calibration conditions.

The HI 88713 turbidity bench meter has a user-friendly interface with an easy to understand, graphic LCD. Comprehensive contextual help is available at a simple key press. Furthermore, a tutorial mode of operation guides the user step by step through the analysis process.

Up to 200 measurements can be stored in internal memory. Data can be transferred to a PC via optional HI 920013 USB cable and HI 92000 Windows® compatible software.

Order Information:
HI 88713-01 (115V) and HI 88713-02 (230V) are supplied with sample cuvettes and caps (6), calibration cuvettes, silicone oil, tissue for wiping cuvettes, power adapter and instruction manual.

 Specifications

Range FNU Mode 0.00 to 9.99; 10.0 to 99.9; 100 to 1000 FNU
  FAU Mode 10.0 to 99.9; 100 to 4000 FAU
  NTU Ratio Mode 0.00 to 9.99; 10.0 to 99.9; 100 to 4000 NTU 0.00 to 9.99; 10.0 to 99.9; 100 to 980 EBC
  NTU Non-Ratio Mode 0.00 to 9.99; 10.0 to 99.9; 100 to 1000 NTU 0.00 to 9.99; 10.0 to 99.9; 100 to 245 EBC
Resolution FNU Mode 0.01; 0.1; 1 FNU
  FAU Mode 0.1; 1 FAU
  NTU Ratio Mode 0.01; 0.1; 1 NTU / 0.01; 0.1; 1 EBC
  NTU Non-Ratio Mode 0.01; 0.1; 1 NTU / 0.01; 0.1; 1 EBC
Accuracy @25°C FNU Mode ±2% of reading plus stray light
  FAU Mode ±10% of reading
  NTU Ratio Mode ±2% of reading plus stray light / ±5% of reading above 1000 NTU
  NTU Non-Ratio Mode ±2% of reading plus stray light
Range Selection   automatic
Repeatability   ±1% of reading or stray light, whichever is greater
Stray Light   < 0.1 NTU (0.05 EBC)
Light Detector   silicon photocell
Light Source   IR LED
Method   ISO 7027 Method
Measuring Mode   normal, average, continuous.
Turbidity Standards   <0.1, 15, 100, 750 FNU and 2000 NTU
Calibration   two, three, four or five-point calibration
Log Memory   200 records
PC Connectivity   USB
Environment   0°C (32°F) to 50°C (122°F); max 95% RH non-condensing
Power Supply   12 Vdc power input
Dimensions / Weight   230 x 200 x 145 mm (9 x 7.9 x 5.7”) / 2.5 Kg (88 oz.)

Quotation and Ordering
131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand.
Tel. +6681-847-6768, +662-191-3928 Fax +662-191-3929 Mr.Thoniwadh +6685-811-4779, Ms.Nareerat +6685-814-9653
Email: info@highents.com

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
Email : info@highents.com

 

 •  

  >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

 • Scroll To Top

  Contact Us