อุปกรณ์วัด Turbidity (Turbidity and Free/Total Chlorine Benchtop Meter, EPA Compliant)

HI83414 Turbidity and Free Total Chlorine Benchtop Meter, EPA Compliant

HI 83414

Turbidity and Free/Total Chlorine Benchtop Meter, EPA Compliant

 • HI 83414 features four measuring ranges: ratio, non ratio, free chlorine, total chlorine
 • Meets USEPA requirements
 • Exclusive chlorine CAL CHECK™ calibration validation
 • GLP Features
 • Two, three, four or five point turbidity calibration
 • USB PC connectivity
 • Backlit LCD
 • On-screen tutorial and help modes
 • Log and recall up to 200 measurements
 • Contextual help and tutorial mode
 • Auto-off

HI 83414 is a highly accurate dual parameter instrument that reflects HANNA’s years of experience. The HI 83414 successfully combines turbidity and colorimetric measurements to test the most important parameters of drinking water: turbidity and free/total chlorine. The meter is specially designed for water quality measurements, providing reliable and accurate readings on low turbidity and chlorine values. The HI 83414 meets and exceeds the requirements of USEPA and Standard Methods both for turbidity and colorimetric measurements.

With the powerful CAL CHECK™ function, reliable performance can be validated at any moment by using the exclusive HANNA ready-made, NIST traceable standards. A one-point calibration can be performed using the same CAL CHECK™ standard.

This instrument features an optical system to guarantee accurate results, assure long term stability and minimize stray light and color interferences. They also compensate for variations in intensity of the lamp for less frequent calibration.

The 525 nm interference filter of the colorimeter assures accurate and repeatable results. Repeatability of the measurements are ensured with 25 mm round cuvettes made from special optical glass.

Turbidity measurements can be made in the 0.00 to 4000 NTU (Nephelometric Turbidity Units) range when ratiometric measurements are used and in the 0.00 to 40.0 NTU range when non ratio method is used. The HI?83414 has an EPA compliance reading mode which rounds the reading to meet EPA reporting requirements. Alternative EBC and Nephelos measuring units are available. Depending on the measured sample and needed accuracy, normal measurement, continuous measurement or signal averaging measurement can be selected.

A two, three, four or five-point calibration can be performed by using the supplied (<0.1, 15, 100, 750 and 2000 NTU) standards. If user prepared standards are used, the calibration points can be modified. Free or total chlorine measurements can be made in the 0.00 to
5.00 mg/L (ppm) range.

HI 83414 features complete GLP (Good Laboratory Practice) functions that allow traceability of the calibration conditions. The last calibration points, time and date can be checked.

This meter also incorporates a user-friendly interface with an easy to understand, graphic LCD. All messages are in plain text making them easy to read. Comprehensive contextual help is available at the press of a button. All messages and help screens are available in several languages. Confirmation and error acoustic signals help the user during instrument operation. Furthermore, a tutorial mode of operation guides the user step by step through the analysis process.

The logging function offers complete measurement information. Up to 200 measurements can be stored in the internal memory and consulted at any time. For further storage or analysis options, data can be downloaded to a PC using the USB port.

Order Information:
HI 83414-01 (115V) and HI 83414-02 (230V) are supplied with sample cuvettes and caps (5), calibration cuvettes for turbidimeter and colorimeter (HI 83414-11), silicone oil (HI 93703-58), cloth for wiping cuvettes, scissors, power cord and instruction manual.

 Specifications

Range Non Ratio Mode 0.00 to 9.99; 10.0 to 40.0 NTU;
0.0 to 99.9; 100 to 268 Nephelos
0.00 to 9.80 EBC
  Ratio Mode 0.00 to 9.99; 10.0 to 99.9; 100 to 4000 NTU
0.0 to 99.9; 100 to 26800 Nephelos
0.00 to 9.99; 10.0 to 99.9; 100 to 980 EBC
  Free and
Total Cl
0.00 to 5.00 mg/L (ppm)
Resolution Non Ratio Mode 0.01; 0.1 NTU; 0.1; 1 Nephelos; 0.01 EBC
  Ratio Mode 0.01; 0.1; 1 NTU; 0.1; 1 Nephelos; 0.01; 0.1, 1 EBC
  Free and
Total Cl
0.01 mg/L (ppm) from 0.00 to 3.50 mg/L (ppm)
0.10 above 3.50 mg/L (ppm)
Accuracy
@25°C
Turbidity ±2% of reading plus 0.02 NTU (0.15 Nephelos; 0.01 EBC)
±5% of reading above 1000 NTU (6700 Nephelos; 245 EBC)
  Free and
Total Cl
±0.03 mg/L or ±3% of reading
(whichever is greater)
Method Turbidity Nephelometric method (90°) or Ratio Nephelometric Method (90° & 180°), Adaptation of the USEPA Method 108.1 and Standard Method 2130 B
  Free and
Total Cl
adaptation of the USEPA Method 330.5
and Standard Method 4500-Cl G.
Light Detector Turbidity silicon photocell
  Free and
Total Cl
silicon photocell with 525 nm narrow band interference filters
Standards Turbidity <0.1, 15, 100, 750 and 2000 NTU
  Free and
Total Cl
1.00 mg/L free/total chlorine
Calibration Turbidity two, three, four or five-point calibration
  Free and
Total Cl
one-point calibration
Turbidity Range Selection   automatic
Repeatability   ±1% of reading or 0.02 NTU (0.15 Nephelos; 0.01 EBC) whichever is greater
Stray Light   < 0.02 NTU (0.15 Nephelos; 0.01 EBC)
Measuring Mode   normal, average, continuous
Light Source/Life   tungsten filament lamp / greater than 100,000 readings
Display   40 x 70 mm graphic LCD (64 x 28 pixels) with backlight
Log Memory   200 records
PC Interface   USB
Environment   0°C (32°F) to 50°C (122°F); max 95% RH non-condensing
Power Supply   230 V/50 Hz or 115 V/60 Hz 20 W; auto-off after 15 minutes of non-use
Dimensions   230 x 200 x 145 mm (9 x 7.9 x 5.7”)
Weight   2.5 Kg (88 oz.)

Quotation and Ordering
131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand.
Tel. +6681-847-6768, +662-191-3928 Fax +662-191-3929 Mr.Thoniwadh +6685-811-4779, Ms.Nareerat +6685-814-9653
Email: info@highents.com

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
Email : info@highents.com

 

 •  

  >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

 • Scroll To Top

  Contact Us