อุปกรณ์วัด Turbidity ( turbidity and chlorine with a single instrument. Ideal for water)

HI93114 turbidity and chlorine with a single instrument. Ideal for water

HI 93114
turbidity and chlorine with a single instrument. Ideal for water

HI 93114 allows you to control a simple and accurate three important parameters for the analysis of water quality.
The instrument is equipped with a microprocessor that ensures precise measurements of turbidity (according to the standard U.S. EPA) and concentration of chlorine. HI 93114 is the ideal solution for monitoring in water systems: it is able to store up to 25 readings with date and time, which can be recalled later. The tool also provides GLP (Good Laboratory Practice), which allow you to check the calibration status at any time.
HI 93114, in addition to the measures in terms of concentration, can also display the values ​​of relative absorbance. Can be calibrated pre-programmed points, or on points selected by the operator. This rugged tool is designed to offer all the technology and reliability of a laboratory instrument in a handy portable tool.

 Specifications

Scale Turbidity    0.00 to 9.99 FTU;
10.0 to 50.0 FTU
Resolution Turbidity    12:01 FTU (0.00 to 9.99 FTU)
0.1 FTU (10.0 to 50.0 FTU)
Accuracy Turbidity    ± 0.5 FTU or ± 5%
Scale Free Chlorine    from 0.00 to 2.50 mg / l
Resolution Free Chlorine    0.01 mg / l
Accuracy Free Chlorine    ± 0.03 mg / L ± 3%
Total Chlorine Range    from 0.00 to 3.50 mg / l
Resolution Total Chlorine    0.01 mg / l
Accuracy Total Chlorine    ± 0.03 mg / L ± 3%
Calibration    2 points, selectable in the range 0.00 – 50.0 FTU (recommended 0.00 and 20.0 FTU)
Light Source    Green LED
Time source    life of the instrument
Sensor / s    Two silicon photocells
Supply    4 x 1.5V AA / approx 60 hours of continuous use or 1000 steps, selectable auto power off after 10, 20, 30, 40, 50, 60 ‘
Terms of use    0 to 50 ° C max 95% RH (non-condensing)
Dimensions and weight    220 x 82 x 66 mm, 510 g

Quotation and Ordering
131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand.
Tel. +6681-847-6768, +662-191-3928 Fax +662-191-3929 Mr.Thoniwadh +6685-811-4779, Ms.Nareerat +6685-814-9653
Email: info@highents.com

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
Email : info@highents.com

 

  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top

    Contact Us