อุปกรณ์วัด Turbidity (portable turbidity meter and recorder for beer)

HI93124 portable turbidity meter and recorder for beer

HI 93124
portable turbidity meter and recorder for beer

The clarity of the beer is a parameter costantememente controlled by the manufacturer. Many substances can cause clouding phenomena, but the problem that occurs with increased frequency is due to aggregations of polyphenols and proteins. To avoid these problems, the product can be treated with stabilizing substances. HI 93124 is a portable turbidity meter specially designed for applications in the production of beer. The instrument is equipped with an internal memory in which the operator can record up to 199 samples. HI 93124 can be connected to the PC through the RS232 serial port and the operation is made ​​simple and immediate dall’apposito HI 92000 software (Windows ® compatible).
HI 93124 is designed for measurements of turbidity in accordance with the standard (EBC European Brewery Convention). The instrument works thanks to a beam of light that passes through a cuvette containing the sample to be analyzed. The light source is an infrared LED, can reduce to a minimum any interference due to colored samples. A sensor, positioned at 90 ° to the direction of the incident light, detects the amount of light scattered by particles in suspension in the sample.

 Specifications

Scale    0.00 to 10.00 EBC, from 10 to 250 EBC
Resolution    0.01 EBC EBC or 1
Accuracy    EBC ± 0.20 ± 3% of reading (0.00 to 10.00); EBC ± 1 ± 5% of reading (more)
Calibration    3-point (0 EBC, 2.5 EBC 125 EBC)
Light Source    LED infrared, 890 nm
Time source    life of the instrument
Light Sensor    silicon photocell
Supply    4 1.5V alkaline batteries, type AA / 60 hours or 900 measurements, with auto-off after 5 minutes of inactivity
Terms of use    0 to 50 ° C, 95% RH (non-condensing)
Dimensions and weight    220 x 82 x 66 mm, 510 g

Quotation and Ordering
131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand.
Tel. +6681-847-6768, +662-191-3928 Fax +662-191-3929 Mr.Thoniwadh +6685-811-4779, Ms.Nareerat +6685-814-9653
Email: info@highents.com

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
Email : info@highents.com

 

  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top

    Contact Us