อุปกรณ์วัด Turbidity (Analysis of turbidity and stability of the protein in the wine)

HI83749-02 Analysis of turbidity and stability of the protein in the wine

HI 83749-02
Analysis of turbidity and stability of the protein in the wine

The clarity is a determining factor in the assessment of a wine and is one of the features that consumers pay more attention. During the various stages of the winemaking process, the turbidity is one of the parameters that are controlled with greater attention.
The turbidity measurement allows to objectively evaluate the effect of a treatment clarifier than another and thus give beginning to the fermentation of the must ” clean “according to the criterion of the oenologist. In addition to the index of clarity, it is important to determine the stability of the wine in time, ie its ability to maintain its clarity during storage in the bottle. On the market are traceable various systems of prevention, such as the clarification (or bonding), the filtration, decanting, and more. All of these systems are, however, some common problems, such as the risk of overdose and the cost of various substances, such as bentonite, silica, casein, albumin, gelatin, tannin. To assist you during these important stages, HI 83749 HANNA Instruments has developed a tool that is both precise and reliable turbidity and an indicator of protein stability (Bentocheck).
Bentocheck The system makes it possible to accurately determine the protein stability of the product in processing and evaluating the right amount of bentonite to be added to the wine to ensure quality and stability over time, thus achieving a significant economic savings, since the less waste of reagents. Thanks to the “Fast tracker” you can store the readings taken at different times even on different types of wine, without having to worry about transcribing pads and their location.
HI 83749 is also equipped with a back-lit display for use even in low light, a USB port for fast data transfer to a PC, the function AVG (average) which allows for greater repeatability of readings, and function of GLP (Good Laboratory Practice).

Specifications

Scale    0.00 to 9.99, 10.0 to 99.9, from 100 to 1200 NTU
Precision    ± 2% of reading ± 0.05 NTU
Light Source    tungsten lamp
Sensor / s    silicon photocells
Method    Nephelometric
Calibration    2.3 or 4 points
Retention    200 recordings
Display    60 x 90 mm LCD with backlight
Interfaces    RS 232, USB
Terms of use    from 0 to 50 ° C; up to 95% RH
Supply    4 x 1.5V AA alkaline battery or adapter
Dimensions and weight    224 x 87 x 77 mm / 512 g

Quotation and Ordering
131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand.
Tel. +6681-847-6768, +662-191-3928 Fax +662-191-3929 Mr.Thoniwadh +6685-811-4779, Ms.Nareerat +6685-814-9653
Email: info@highents.com

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
Email : info@highents.com

 

  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top

    Contact Us