อุปกรณ์วัด Total Hardness and Iron, Low Range Portable Photometer

Total Hardness and Iron, Low Range Portable Photometer

In domestic water, iron can alter the taste and make it unpleasant to drink. It can also stain laundry, damage kitchenwares and favor the growth of certain bacteria. However, low levels of iron are critical in beverage production.

Hardness is a consequence of the type of rock layers which the water passes through and of its permanence in the water bearing stratum.

Hardness can cause pipe rusting in water heating and cooling systems, reverse osmosis and demineralization plants. It can also increase the consumption of soaps and detergents in industrial washing machines or laundries.

HI 96741 can provide critical measurements of low range iron and total hardness (magnesium and calcium).

The iron concentration in water needs to be monitored since it can become harmful above certain levels.

Hardness, on the other hand, is indicative of the presence of calcium and magnesium in water. By passing through various layers of soil and rocks, rain water dissolves some of the mineral substances.

With the portable HI 96741 you can monitor both iron and hardness levels.

  • Specifications
Range Total Hardness 0.00 to 4.70 mg/L (ppm)
Iron LR 0 to 1.60 mg/L (ppm)
Resolution Total Hardness 0.01 mg/L
Iron LR 0.01 mg/L
Accuracy @25°C Total Hardness ±0.11 mg/L ±5% of reading
Iron LR ±0.01 mg/L ±8% of reading
Light Source tungsten lamp
Light Detector silicon photocell with narrow band interference filter @ 525 nm
Power Supply 9V battery
Auto-off after ten minutes of non-use in measurement mode; after one hour of non-use in calibration mode; with last reading reminder
Environment 0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 95% non-condensing
Dimensions 192 x 104 x 69 mm (7.6 x 4.1 x 2.7″)
Weight 360 g (12.7 oz.)
Method Total Hardness adaptation of the Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 18th ed.
Iron LR adaptation of TPTZ method
  • Accessories

Solutions
HI 93703-50 Cuvette Cleaning Solution
Accessories
HI 731331 Glass Cuvette Set
HI 731335 Cuvette Cap for HI 957xx Series Meters
HI 731318 Cuvette Cleaning Cloth
Reagents & Standards
HI 93746-01 Iron LR, TPTZ Method (100 Tests)
HI 93746-03 Iron LR, TPTZ Method (300 Tests)
HI 93719-01 Hardness, Magnesium, EDTA Method (100 Tests)
HI 93719-03 Hardness, Magnesium, EDTA Method (300 Tests)

Quotation and Ordering

131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand.Tel. +6681-847-6768, +662-191-3928 Fax +662-191-3929 Mr.Thoniwadh +6685-811-4779, Ms.Nareerat +6685-814-9653Email:info@highents.com

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653Email : info@highents.com

 

 

  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top

    Contact Us