อุปกรณ์วัด Refractometer (Digital Refractometer for Sugar Analysis Sucrose)

อุปกรณ์วัด Refractometer (Digital Refractometer for Sugar Analysis Sucrose)

HI 96801

Digital Refractometer for Sugar Analysis Sucrose

The HI 96801 Sucrose digital refractometer is rugged, portable and water resistant for measurements in the lab or field. This instrument offers a specific analysis to determine accurate sugar concentration.
This optical instrument employs the measurement of the refractive index to determine parameters pertinent for sugar concentration analysis.
The actual measurement of refractive index is simple and quick and provides the operator a standard accepted method for sugar content analysis. Samples are measured after a simple user calibration with deionized or distilled water. Within seconds this instrument measures the refractive index of the sample and converts it to %Brix. This digital refractometer eliminates the uncertainty associated with mechanical refractometers and is easily portable for measurements in the field.
The HI 96801 utilizes internationally recognized references for unit conversion and temperature compensation and employ methodology recommended in the ICUMSA Methods Book (internationally recognized body for sugar analysis).
Temperature (in °C or °F) is displayed simultaneously with the measurement on the large dual level display along with icons for low power and other helpful messages.

  • Specifications

Range Sugar Content 0 to 85% Brix (% Brix)
Temperature 0 to 80°C (32 to 176°F)
Resolution Sugar Content 0.1 % Brix
Temperature 0.1°C (0.1°F)
Accuracy (@20°C) Sugar Content ±0.2% Brix
Temperature 0.3°C (0.5°F)
Temperature
Compensation  automatic between 10 and 40°C (50 to 104°F)
Measurement Time  approximately 1.5 seconds
Minimum Sample
Volume  100 µL (to cover prism totally)
Light Source  yellow LED
Sample Cell  stainless steel ring and flint glass prism
Auto-off  after three minutes of non-use
Enclosure Rating  IP65
Battery Type /
Battery Life  9V / approximately 5000 readings
Dimensions /
Weight  192 x 104 x 69 mm (7.6 x 4.1 x 2.7”) / 420 g (14.8 oz.)

Quotation and Ordering

131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand.Tel. +6681-847-6768, +662-191-3928 Fax +662-191-3929 Mr.Thoniwadh +6685-811-4779, Ms.Nareerat +6685-814-9653Email:info@highents.com

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653Email : info@highents.com

 

  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top

    Contact Us