อุปกรณ์วัด Refractometer (Digital Refractometer for Sodium Chloride Measurement)

อุปกรณ์วัด Refractometer (Digital Refractometer for Sodium Chloride Measurement)

HI 96821

Digital Refractometer for Sodium Chloride Measurement

HANNA offers the HI 96821 digital sodium chloride refractometer to meet the requirements of the food industry. This optical instrument employs the measurement of the refractive index to determine sodium chloride concentration in aqueous solutions used in food preparation. It is not intended for sea water salinity measurements.
The measurement of refractive index is simple and quick and provides the user an accepted method for NaCl analysis. Samples are measured after a simple user calibration with deionized or distilled water. Within seconds the instrument measures the refractive index of the solution. The digital refractometer eliminates the uncertainty associated with mechanical refractometers and is portable for measurements where you need them.
The instrument utilizes internationally recognized references for unit conversion and temperature compensation. It can display the measurement of NaCl concentration 4 different ways: g/100 g, g/100 mL, specific gravity, and °Baumé.
Temperature (in °C or °F) is displayed simultaneously with the measurement (on 3 of the ranges) on the large dual level display along with icons for Low Power and other helpful message codes.

  • Specifications

Range g/100 g 0 to 28
g/100 mL 0 to 34
Specific Gravity 1.000 to 1.216
°Baumé 0 to 26
Temperature 0 to 80°C (32 to 176°F)
Resolution g/100 g 0.1
g/100 mL 0.1
Specific Gravity 0.001
°Baumé 0.1
Temperature 0.1°C (0.1°F)
Accuracy (@20°C) g/100 g ±0.2
g/100 mL ±0.2
Specific Gravity ±0.002
°Baumé ±0.2
Temperature ±0.3°C (0.5°F)
Temperature Compensation  automatic between 10 and 40°C (50 to 104°F)
Measurement Time  approximately 1.5 seconds
Minimum Sample
Volume  100 µL (to cover prism totally)
Light Source  yellow LED
Sample Cell  stainless steel ring and flint glass prism
Auto-off  after three minutes of non-use
Enclosure Rating  IP 65
Battery Type /
Battery Life  9V / approximately 5000 readings
Dimensions /
Weight  192 x 104 x 69 mm (7.6 x 4.1 x 2.7”) / 420 g (14.8 oz.)

Quotation and Ordering

131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand.Tel. +6681-847-6768, +662-191-3928 Fax +662-191-3929 Mr.Thoniwadh +6685-811-4779, Ms.Nareerat +6685-814-9653Email:info@highents.com

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653Email : info@highents.com

 

  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top

    Contact Us