อุปกรณ์วัด Refractometer (Digital Refractometer for Measurement of Sugar in Wine %Brix & %V/V)

อุปกรณ์วัด Refractometer (Digital Refractometer for Measurement of Sugar in Wine Brix & VV)

HI 96813

Digital Refractometer for Measurement of Sugar in Wine %Brix & %V/V

The HI 96811 Digital Wine Refractometer is rugged, lightweight and waterproof for measurements in the lab or field.
This optical instrument employs the measurement of the refractive index to determine parameters pertinent to the wine industry.
The actual measurement of the refractive index is simple and quick and provides the vintner a standard accepted method for sugar content analysis. Samples are measured after a simple user calibration with deionized or distilled water. Within seconds, the instrument measures the refractive index of the grape must. These digital refractometers eliminate the uncertainty associated with mechanical refractometers and are ideal for fast, reliable measurements in the field.
The HI 96813 allows the user to tailor the instrument to their specific needs based on their experience, since no fixed conversion factor is universally applicable. The first conversion is based on the %Brix value and an adjustable conversion factor between 0.50 and 0.70 (0.55 is a common value).
Potential alcohol (% v/v) = (0.50 to 0.70) x % Brix
One drawback of the above equation is that it does not take into account the nonfermentable sugars and extract.
A second equation was also added that takes these factors into account and can give a more accurate estimate of the alcohol content in the finished wine. This conversion is named “C1” on the meter, and uses the following equation:
Potential Alcohol (%v/v) = 0.059 x [(2.66 x °Oe) – 30] (C1)

  • Specifications

Range Sugar Content 0 to 50 % Brix
0.0-25.0 % V/V
Potential Alcohol
Temperature 0 to 80°C (32 to 176°F)
Resolution Sugar Content 0.1 % Brix
0.1 % V/V
Potential Alcohol
Temperature ±0.1°C (0.1°F)
Accuracy (@20°C) Sugar Content ±0.1 °Baumé
±0.2 V/V
Potential Alcohol
Temperature ±0.3°C (0.5°F)
Temperature
Compensation  automatic between 10 and 40°C (50 to 104°F)
Measurement Time  approximately 1.5 seconds
Minimum Sample
Volume  100 µL (to cover prism totally)
Light Source  yellow LED
Sample Cell  stainless steel ring and flint glass prism
Auto-off  after 3 minutes of non-use
Enclosure Rating  IP65
Battery Type /
Battery Life  9V / approximately 5000 readings
Dimensions /
Weight  192 x 104 x 69 mm (7.6 x 4.1 x 2.7”) / 420 g (14.8 oz.)

Quotation and Ordering

131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand.Tel. +6681-847-6768, +662-191-3928 Fax +662-191-3929 Mr.Thoniwadh +6685-811-4779, Ms.Nareerat +6685-814-9653Email:info@highents.com

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653Email : info@highents.com

 

  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top

    Contact Us