อุปกรณ์วัด pH (Waterproof pHtester with replaceable electrode)

อุปกรณ์วัด pH (Waterproof pHtester with replaceable electrode)

HI 98128
Waterproof pHtester with replaceable electrode

When HANNA instruments introduced in 1986 the first version of pHep ® , the first handheld electronic pHtester, revolutionized the habits in pH measurement.
Ease of use pHep ® , combined with its reliability, made ​​it possible to perform pH measurements on a sample with precision and very low cost in any type of industrial application and control. Since then, more than 4 million pHep ® have been successfully used by our customers all over the world.
From suggestions and demands of these customers were born the new ideas that led to the creation of the last series of these tools.
pHep ® 5 has innovative features such as dual level display, the indicator of the level of battery charge, the electrode can be easily replaced, the indicator of instability of the measure, the sleep mode, automatic calibration and body watertight floating .

  • SPECIFICATIONS HI ​​98128

Parameter
PH scale -2.00 to 16.00 pH
Scale temperature -5.0 to 60.0 ° C / 23.0 to 140.0 ° F
Resolution pH 0.01 pH
Temperature resolution 0.1 ° C / 0.1 ° F
Accuracy pH (at 20 ° C) ± 0.05 pH
Accuracy at 20 ° C temperature ± 0.5 ° C / ± 1.0 ° F
PH Calibration Automatic 1 or 2 points with 2 sets of memorized buffers (pH 4.01 / 7.01 / 10.01 or pH 4.01 / 6.86 / 9.18)
Temperature Compensation Automatic
PH electrode Replaceable pH electrode HI 73127, single fiber junction, gel electrolyte (included)
Supply 4 x 1.5V / approx 300 hours of continuous use, auto-off after 8 minutes of inactivity
Terms of use -5 to 50 ° C, 100% RH
Dimensions and weight 163 x 40 x 26 mm / 100 g

  • Accessories HI 98128

HI 70004P Solution pH 4, 25 sachets of 20 ml
HI 70006P Solution pH 6.86, 25 sachets of 20 ml
HI 70007P Solution pH 7.01, 25 sachets of 20 ml
HI 70009P Solution pH 9.18, 25 sachets of 20 ml
HI 70010P Solution pH 10.01, 25 sachets of 20 ml
HI 7061M Electrode cleaning solution, general use, 230 mL bottle
HI 73127 Spare pH Electrode for HI 98121, HI 98127, HI 98128, HI 98129, HI 98130
HI 73128 Key for replacement probe of the tester type HI 98127

Quotation and Ordering

131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand.Tel. +6681-847-6768, +662-191-3928 Fax +662-191-3929 Mr.Thoniwadh +6685-811-4779, Ms.Nareerat +6685-814-9653Email:info@highents.com

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653Email : info@highents.com

 

  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top

    Contact Us