อุปกรณ์วัด pH (Water Resistant pH Indicator with Visual Alarm for Water Treatment)

อุปกรณ์วัด pH (Water Resistant pH Indicator with Visual Alarm for Water Treatment)

HI 981402-01

 

Water Resistant pH Indicator with Visual Alarm for Water Treatment

HI 981402-01 is a water resistant pH meter with a built-in digital LCD. The meter is supplied with the HI 1286 double junction, plastic-body, gel-filled combination pH electrode with a flexible 2 m (6.6′) cable. The electrode also has a unique clog resistant PTFE junction that enhances both probe life and accuracy. The BNC connector is protected by a waterproof sleeve.

The alarm set point can be selected anywhere in the 3 to 11 pH range. A red LED warns the user in the event the reading is outside the set point by more than ±0.5 pH. Calibration can be manually performed at two points through two easily accessible trimmers on the front of the unit.

The HI 981402-01 is suited for outdoor installations and highly humid conditions. The molded eye allows the meter to be installed close to the sample and the 12 VDC power supply is ideal for continuous monitoring for extended periods of time.

  • Specifications

Range 0.0 to 14.0 pH

Resolution 0.1 pH

Accuracy ±0.2 pH

Calibration manual, one or two points

Setpoint adjustable from 3.0 to 11.0 pH

Alarm  red LED (blinks when pH reading differs from the setpoint by more than ±0.5 pH)

pH Electrode HI 1286 PEI body pH electrode with 2 m (6.6’) cable (included)

Input Impedance 1012 Ohm

Power Supply  12 Vdc power adapter (included)

Environment 0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 100%

Dimensions 86 x 110 x 43 mm (3.4 x 4.3 x 1.7″)

Weight 150 g (5.3 oz.)

  • Accessories

Electrodes

HI 1286 Spare pH Electrode for pH Indicators

Solutions 

 HI 70004P 4.01 pH Buffer Solution, (25) 20 mL

HI 70007P 7.01 pH Buffer Solution
(25) 20 mL sachets

HI 70010P 10.01 pH Buffer Solution
(25) 20 mL sachets

HI 70300M Electrode Storage Solution
1 x 230 mL bottle

HI 7061L General Purpose Cleaning Solution
1 x 500 mL bottle

Quotation and Ordering

131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand.Tel. +6681-847-6768, +662-191-3928 Fax +662-191-3929 Mr.Thoniwadh +6685-811-4779, Ms.Nareerat +6685-814-9653Email:info@highents.com

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653Email : info@highents.com

 

 

 

  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top

    Contact Us