อุปกรณ์วัด pH (Spare pH Electrode for pH/ORP Indicator)

อุปกรณ์วัด pH (Spare pH Electrode for pHORP Indicator)

HI 2114P

Spare pH Electrode for pH/ORP Indicator

To be used with HI 981406 pH/ORP Indicator.

  • Specifications

Description  spare electrode
Reference  double, Ag/AgCl
Junction/Flow Rate  cloth
Electrolyte  gel
Max Pressure  3 bar
Range  pH: 0 to 13
Tip/Shape  spheric (dia: 7.5 mm)
Temperature
Sensor  no
Amplifier  no
Body Material  PEI
Cable  coaxial; 2 m (6.6’)
Recommended Use  general purpose, agriculture
Connection  multi-pin

Quotation and Ordering

131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand.Tel. +6681-847-6768, +662-191-3928 Fax +662-191-3929 Mr.Thoniwadh +6685-811-4779, Ms.Nareerat +6685-814-9653Email:info@highents.com

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653Email : info@highents.com

 

  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top

    Contact Us