อุปกรณ์วัด pH (Skincheck Skin and Scalp pH Tester with cabled electrode)

อุปกรณ์วัด pH (Skincheck Skin and Scalp pH Tester with cabled electrode)

HI 98110

Skincheck Skin and Scalp pH Tester with cabled electrode

The health and beauty industry has been searching for a professional product that can determine the pH value of the scalp, hair strands and skin, quickly, accurately and inexpensively.
HANNA offers Skincheck™, the first pH meter that makes it possible for you to easily measure pH in this application.
Skincheck™ measures pH in just a few seconds with a special flat-tip electrode specifically designed to measure pH on body surfaces. Skincheck™ has a measurement range that covers the full spectrum of hair and skin pH levels. Measurements are quickly displayed on the LCD with an accuracy of ±0.2 pH.
Skincheck is an absolute must for hair care specialists, beauty salons, cosmeticians, beauticians, dermatologists and the cosmetic industry.

  • Specifications

Range  pH  0.00 to 14.00 pH
Resolution  pH   0.01 pH
Accuracy  pH  ±0.2 pH
Calibration  manual, 2 points
Electrode  HI 1413B/50 (included)
Battery Type / Life  2 x 1.5V / approx. 3000 hours of continuous use
Environment  0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 95%
Dimensions  66 x 50 x 25 mm (2.6 x 2.0 x 1.0″)
Weight  90 g (3.2 oz.) – with electrode

  • Accessories

Solutions
HI 70004P  4.01 pH Buffer Solution, (25) 20 mL
HI 70007P  7.01 pH Buffer Solution
(25) 20 mL sachets
HI 70010P  10.01 pH Buffer Solution
(25) 20 mL sachets
HI 7004M  4.01 pH Buffer Solution
HI 7007M  7.01 pH Buffer Solution
1 x 230 mL bottle
HI 7010M  10.01 pH Buffer Solution
1 x 230 mL bottle
HI 70300M  Electrode Storage Solution
1 x 230 mL bottle
HI 7061M  General Purpose Cleaning Solution
1 x 230 mL bottle

Quotation and Ordering

131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand.Tel. +6681-847-6768, +662-191-3928 Fax +662-191-3929 Mr.Thoniwadh +6685-811-4779, Ms.Nareerat +6685-814-9653Email:info@highents.com

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653Email : info@highents.com

 

 

 

  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top

    Contact Us