อุปกรณ์วัด pH (Salinity and Sodium Content Measurement Meter)

อุปกรณ์วัด pH (Salinity and Sodium Content Measurement Meter)

HI 931100

Salinity and Sodium Content Measurement Meter

HI 931100 is an ion-selective meter that uses a sodium electrode to read the salt (NaCl) content of a solution. This powerful instrument has four ranges, capable of measuring concentrations from 0.150 g/L to 300 g/L.
HI 931100 auto ranges from sample to sample over an extremely broad range without the need for recalibration.
A separate temperature probe, HI 7662, provides temperature readings from -20 to 120°C.

  • Specifications 

Range NaCl 0.150 to 1.500 g/L NaCl
1.50 to 15.00 g/L NaCl
15.0 to 150.0 g/L NaCl
150 to 300 g/L NaCl
°C -20.o to 120.0ºC (-4.0 to 248.0ºF)
Resolution NaCl 0.001 g/L NaCl
0.01 g/L NaCl
0.1 g/L NaCl
1 g/L NaCl
°C 0.1°C (0.1ºF)
Accuracy (@20°C) NaCl ±5% of reading (NaCl)
°C ±0.2°C (±0.4ºF) (excluding probe error)
Calibration  automatic, one or two point at 0.30 g/L (HI 7085), 3.00 g/L (HI 7083), 30.0 g/L (HI 7081)
Temperature Compensation  fixed at 25°C (77°F)
Electrode  FC 300B glass body sodium ion electrode with BNC connector and 1 m (3.3’) cable (not included)
Temperature Probe  HI 7662 stainless steel temperature probe with 1 m (3.3’) cable (not included)
Input Impedance  1012 Ohm
Battery Type / Life  1.5V AAA (3) / approx. 200 hours of continuous use
Environment  0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 100%
Dimensions  185 x 72 x 36 mm (7.3 x 2.8 x 1.4’’)
Weight  300 g (10.6 oz.)

  • Accessories

Electrodes
FC 300B  Sodium ISE
Solutions 
HI 7080L  Standard Solution at 2.3 g/L Na+
HI 7081L  Standard Solution at 30 g/L NaCl
HI 7083L  Standard Solution at 3.0 g/L NaCl
HI 7085L  Standard Solution at 0.3 g/L NaCl
HI 7086L  Standard Solution at 23 g/L Na+
HI 7087L  standard solution at 0.23 g/L Na+
HI 7090L  ISA Solution for Sodium ISE
Accessories 
HI 76405  Electrode Holder with Steel Base
HI 721317  Rugged Carrying Case for Portable, Waterproof and Printing Meters
Probes 
HI 7662  Stainless Steel Temperature Probe

Quotation and Ordering

131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand.Tel. +6681-847-6768, +662-191-3928 Fax +662-191-3929 Mr.Thoniwadh +6685-811-4779, Ms.Nareerat +6685-814-9653Email:info@highents.com

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653Email : info@highents.com

  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top

    Contact Us