อุปกรณ์วัด pH (Reference Electrode for Samples with Suspended Solids and ISE)

อุปกรณ์วัด pH (Reference Electrode for Samples with Suspended Solids and ISE)

HI 5413

Reference Electrode for Samples with Suspended Solids and ISE

Reference electrode for samples with suspended solids and ISE.

  • Specifications

Reference  single, Hg/Hg2Cl2
Junction/Flow Rate  PTFE sleeve
Electrolyte  KCl 3.5M
Max Pressure  0.1 bar
Recommended
Operating Temp.
-5 to 30°C (23 to 86°F)
Body Material  glass
Cable  1 m (3.3′)
Connection  4 mm banana

Quotation and Ordering

131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand.Tel. +6681-847-6768, +662-191-3928 Fax +662-191-3929 Mr.Thoniwadh +6685-811-4779, Ms.Nareerat +6685-814-9653Email:info@highents.com

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653Email : info@highents.com

 

  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top

    Contact Us