อุปกรณ์วัด pH (Reference Electrode for Measurements with Remote Filling)

อุปกรณ์วัด pH (Reference Electrode for Measurements with Remote Filling)

HI 5314

Reference Electrode for Measurements with Remote Filling
Reference electrode for measurements with remote filling.

  • Specifications

Reference  double, Ag/AgCl
Junction/Flow Rate  ceramic, double
Electrolyte  KCl 3.5M
Max Pressure  3 bar with back pressure
Recommended
Operating Temp.
30 to 85°C (86 to 185°F)
Body Material  glass
Cable  1 m (3.3′)
Connection  4 mm banana

Quotation and Ordering

131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand.Tel. +6681-847-6768, +662-191-3928 Fax +662-191-3929 Mr.Thoniwadh +6685-811-4779, Ms.Nareerat +6685-814-9653Email:info@highents.com

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653Email : info@highents.com

 

  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top

    Contact Us