อุปกรณ์วัด pH (portable pH meter with mV reading / temperature with a single probe)

อุปกรณ์วัด pH (portable pH meter with mV reading  temperature with a single probe)

HI 8314
portable pH meter with mV reading / temperature with a single probe

HI 8314 is a portable pH meter, robust and simple to use, renewed and made ​​more functional in appearance. Its convenience and reliability make it ideal for educational use, even in the field.
Equipped with HI 1297D, pre-amplified pH electrode, HI 8314 pH / ORP / ° C with automatic temperature compensation. The 2-point manual calibration is performed by means of the trimmer found on the front of the instrument, the set values ​​are retained even after power off.
HI 8314 displays on the display together with the measured values ​​also help messages in the calibration phase. The display also displays a signal that alerts the operator of the need to replace the battery.
Robustness and ease of use make it ideal for HI 8314 field measurements.

  • Specifications HI 8314

Parameter
PH scale 0.00 to 14.00 pH
Resolution pH 0.01 pH
Accuracy pH (at 20 ° C) ± 0.01 pH
MV ± 1999 mV
MV resolution 1 mV
Accuracy mV (at 20 ° C) ± 1 mV
Scale temperature 0.0 to 100.0 ° C
Temperature resolution 0.1 ° C
Accuracy at 20 ° C temperature ± 0.4 ° C
PH Calibration Manual trimmer with 2-point (offset ± 1 pH; slope: 85 to 105%)
Temperature Compensation automatic from 0.0 to 70.0 ° C
PH electrode HI 1217D combined with internal temperature sensor, gel-filled, double junction, DIN connector, 1 m cable (included)
Supply 1 battery 9V / approximately 150 hours of continuous use
Terms of use from 0 to 50 ° C; max 95% RH
Dimensions and weight 145 x 80 x 36 mm / 230 g

  • Accessories HI 8314

FC 211D PH electrode with open junction, Viscolene, temperature sensor, conic, DIN connector and 1 m cable
HI 1217D Combined pH electrode, amplified, with plastic body, internal temperature sensor, single-junction, gel-filled, DIN connector and 1 m cable
HI 1610D Intelligent pH electrode with glass body, DIN connector and 1 m cable
HI 1611D Amplified pH electrode with ceramic junction single, 2 bars, glass body, spherical tip, DIN connector and 1 m cable
HI 1612D Amplified pH electrode with ceramic junction single, 2 bars, glass body, conic, DIN connector and 1 m cable
HI 3618D ORP electrode with glass body, platinum sensor, temperature sensor, DIN connector
HI 4619D ORP electrode with glass body, gold sensor, temperature sensor, DIN connector
HI 70004P Solution pH 4, 25 sachets of 20 ml
HI 70007P Solution pH 7.01, 25 sachets of 20 ml
HI 70010P Solution pH 10.01, 25 sachets of 20 ml
HI 700661P Cleaning Solution for General Purposes, 25 sachets of 20 ml
HI 70300M Electrode storage solution, 230 mL bottle
HI 7061M Electrode cleaning solution, general use, 230 mL bottle
HI 7082 3.5 M KCl electrolyte solution (4×30 ml)
HI 7091M Reducing pretreatment solution, 230 mL bottle
HI 7092M Oxidizing Pretreatment Solution, 230 mL bottle
HI 710007 Protective rubber boot blue instrument type HI 93510 and HI 991001
HI 710008 Protective rubber boot orange instrument type HI 93510 and HI 991001
HI 731326 Calibration screwdriver (20 pcs.)
HI 76405 Electrode stand with steel base

Quotation and Ordering

131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand.Tel. +6681-847-6768, +662-191-3928 Fax +662-191-3929 Mr.Thoniwadh +6685-811-4779, Ms.Nareerat +6685-814-9653Email:info@highents.com

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653Email : info@highents.com

 

  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top

    Contact Us