อุปกรณ์วัด pH (Portable pH Meter for Skin)

อุปกรณ์วัด pH(Portable pH Meter for Skin)

HI 99181

Portable pH Meter for Skin
HI 99181 is a pH meter specifically designed for skin analysis. Essential for labs researching the biological compatibility of cosmetics and pharmaceuticals. HI 99181 provides quick and simple measurements without compromising precision.

The amplified HI 1414D/50 probe has been specially designed with a flat tip for accurate skin pH measurement with maximum surface contact.

  • Specifications 

Range pH -2.00 to 16.00 pH
Temperature -5.0 to 105.0?C / 23.0 to 221.0?F
Resolution pH 0.01 pH
Temperature 0.1?C / 0.1?F
Accuracy @ 20?C pH ?0.02 pH
Temperature ?0.5?C (up to 60?C), ?1.0?C (outside) / ?1.0?F (up to 140?F); ?2.0?F (outside)
pH Calibration   automatic, 1 or 2 point with 2 sets of memorized buffer values
(pH 4.01 / 7.01 / 10.01 or pH 4.01 / 6.86 / 9.18)
Temperature Compensation   Automatic, -5 to 105?C (23 to 221?F)
pH Electrode   HI 1414D/50, amplified, flat tip,
with internal temperature sensor, 50mm (2.0″) long body (included)
Battery Type / Life   1.5V AAA (3) / approximately 1200 hours of continuous use. auto-off after eight minutes of non-use
Environment   0 to 50?C (32 to 122?F); RH max 100%
Dimensions   152 x 58 x 30 mm (6.0 x 2.3 x 1.2”)
Weight   205g (7.2 oz.)

  • Accessories

Electrodes
HI 1414D/50 pH Electrode for Skin and Scalp
Solutions
HI 5004L pH 4.01 buffer solution
HI 5007L pH 7.01 buffer solution
HI 70300L Electrode Storage Solution
1 x 500 mL bottle
HI 70960 Preparation Solution for Solid or Semi Solid Samples
Accessories
HI 710023 Shockproof Rubber Boot
Streamlined Style Casing, Orange
HI 710024 Shockproof Rubber Boot
Streamlined Style Casing, Blue

Quotation and Ordering

131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand.Tel. +6681-847-6768, +662-191-3928 Fax +662-191-3929 Mr.Thoniwadh +6685-811-4779, Ms.Nareerat +6685-814-9653Email:info@highents.com

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653Email : info@highents.com

 

  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top

    Contact Us