อุปกรณ์วัด pH (Portable pH Meter for Leather and Paper)

อุปกรณ์วัด pH (Portable pH Meter for Leather and Paper)

HI 99171

Portable pH Meter for Leather and Paper

Direct pH measurement on paper and leather is fast and accurate with the
HI 99171 pH meter. HI 99171 utilizes a flat tip probe designed to optimize surface contact with the sample.
pH measurement of papers and cartons is important, not only in the production phase, but also in the packaging phase. The food industry, for example, perform pH compatibility tests.

  • Specifications 

Range pH -2.00 to 16.00 pH
Range Temperature -5.0 to 105.0°C / 23.0 to 221.0°F
Resolution pH 0.01 pH
Resolution Temperature 0.1°C / 0.1°F
Accuracy pH ±0.02 pH
Accuracy Temperature ±0.5°C (up to 60°C), ±1°C (outside);
±1.0°F (up to 140°F), ±2°F (outside)
pH Calibration  automatic, 1 or 2 point with 2 sets of memorized buffer values
(pH 4.01 / 7.01 / 10.01 or pH 4.01 / 6.86 / 9.18)
Temperature Compensation  Automatic, -5 to 105°C (23 to 221°F)
pH Electrode  HI 1414D, amplified, flat tip,
with internal temperature sensor (included)
Battery Type / Life  3 x 1.5V AA / approx. 1500 hours of continuous use:
auto-off after 8 minutes of non-use
Environment  0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 100%
Dimensions  150 x 80 x 36 mm (5.9 x 3.1 x 1.4″)
Weight  210 g (7.4 oz.)

  • Accessories

Electrodes
HI 1414D  pH Electrode for Surfaces
Solutions 
HI 7004L  4.01 pH Buffer Solution
1 x 500 mL bottle
HI 7007L  7.01 pH Buffer Solution
1 x 500 mL bottle
HI 7010L  10.01 pH Buffer Solution
1 x 500 mL bottle
HI 70004P  4.01 pH Buffer Solution, (25) 20 mL
HI 70007P  7.01 pH Buffer Solution
(25) 20 mL sachets
HI 70010P  10.01 pH Buffer Solution
(25) 20 mL sachets
HI 77400P  Combination pH Buffer Kit 4.01 & 7.01 pH, (10) 20 mL Sachets
HI 70300L  Electrode Storage Solution
1 x 500 mL bottle
HI 70960 Preparation Solution for Solid or Semi Solid Samples
Accessories 
HI 710007  Shockproof Rubber Boot
Ergo Style Casing, Blue
HI 710008  Shockproof Rubber Boot
Ergo Style Casing, Orange
HI 710023  Shockproof Rubber Boot  Streamlined Style Casing, Orange
HI 710024  Shockproof Rubber Boot Streamlined Style Casing, Blue

Quotation and Ordering

131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand.Tel. +6681-847-6768, +662-191-3928 Fax +662-191-3929 Mr.Thoniwadh +6685-811-4779, Ms.Nareerat +6685-814-9653Email:info@highents.com

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653Email : info@highents.com

 

  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top

    Contact Us