อุปกรณ์วัด pH (PICCOLO® Stick pH Tester)

อุปกรณ์วัด pH (PICCOLO® Stick pH Tester)

HI 98111

 

PICCOLO® Stick pH Tester
PICCOLO® is a revolutionary pH meter with a 4-in-1 amplified electrode.

Conventional pH meters are susceptible to the weak, high impedance signal which makes the electrode, connector, cable and meter vulnerable to noise, humidity and dirty environments. PICCOLO® has overcome these problems with a pre-amplified electrode delivering a strong signal to the meter. The interchangeable electrode is inexpensive,  rugged and houses the pH sensor, reference system, temperature sensor and the amplifier module.

  • Specifications

Range  pH  1.00 to 13.00 pH
Resolution  pH  0.01 pH
Accuracy  pH  ±0.01 pH
Temperature Compensation  Automatic, 0 to 70°C (32 to 150°F)
Calibration  manual, 2 points
Electrode  HI 1280 (included)
Battery Type / Life  3 x 1.5V / approx. 100 hours of continuous use
Environment  0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 95%
Dimensions  194 x 29 x 15 mm (7.6 x 1.1 x 0.6″) – with electrode
Weight  70 g (2.5 oz.)

  • Accessories

Electrodes
HI 1280  Spare Electrode for PICCOLO Tester
Solutions
HI 70004P  4.01 pH Buffer Solution, (25) 20 mL
HI 70007P  7.01 pH Buffer Solution
(25) 20 mL sachets
HI 70010P  10.01 pH Buffer Solution
(25) 20 mL sachets
HI 7004M  4.01 pH Buffer Solution
HI 7007M  7.01 pH Buffer Solution
1 x 230 mL bottle
HI 7010M  10.01 pH Buffer Solution
1 x 230 mL bottle
HI 70300M  Electrode Storage Solution
1 x 230 mL bottle
HI 7061M   General Purpose Cleaning Solution
1 x 230 mL bottle

Quotation and Ordering

131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand.Tel. +6681-847-6768, +662-191-3928 Fax +662-191-3929 Mr.Thoniwadh +6685-811-4779, Ms.Nareerat +6685-814-9653Email:info@highents.com

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653Email : info@highents.com

 

 

 

  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top

    Contact Us