อุปกรณ์วัด pH (pH/ORP/ISE/EC/TDS/NaCl Benchtop Meter)

อุปกรณ์วัด pH (pHORPISEECTDSNaCl Benchtop Meter)

HI 2550

pH/ORP/ISE/EC/TDS/NaCl Benchtop Meter

HI 2550 is a 2 channel instrument that measures up to 7 parameters. With this single laboratory bench meter you can measure pH, ORP, ISE, conductivity (EC), TDS, NaCl percentage and temperature.
Utilizing an external temperature probe, pH readings are automatically temperature compensated. To ensure a higher level of precision, pH calibrations are up to five calibration points, chosen from the seven available memorized buffers.
This instrument can measure using ORP electrodes (pH channel input), due to it’s capability to measure mV with a resolution up to 0.1 mV and also use ISE electrodes on the mV scale (pH channel input).
EC measurements can be compensated relative to a selected reference temperature. The EC calibration mode allows you to chose from among six recognized conductivity standards and perform a single-point calibration. The most suitable EC and TDS range for your application is automatically selected. The HI 2550 also includes the ability to set and lock the range manually.
This instrument provides GLP capabilities that allows for the storage and retrieval of all data regarding pH, rel mV, EC and NaCl calibration and sample measurement as well as data regarding the maintenance and status of the electrode.
With a built-in logging function, measurements are stored in non volatile memory, and can be transferred to a PC through the USB port. Users can manually log up to 200 records and interval log up to 500 records.

  • Specifications

Range  pH  -2.0 to 16.0 pH; -2.00 to 16.00 pH; -2.000 to 16.000 pH
ISE & ORP  ±999.9 mV (ISE & ORP); ±2000 mV (ISE & ORP)
EC  0.00 to 29.99 µS/cm; 30.0 to 299.9 µS/cm; 300 to 2999 µS/cm; 3.00 to 29.99 mS/cm; 30.0 to 200.0 mS/cm; up to 500.0 mS/cm actual conductivity
TDS  0.00 to 14.99 ppm; 15.0 to 149.9 ppm; 150 to 1499 ppm; 1.50 to 14.99 g/L; 15.0 to 100.0 g/L; up to 400.0 g/L actual TDS (with 0.80 factor)
NaCl  0.0 to 400.0% NaCl
Temperature  –20.0 to 120.0 ºC (pH, EC range)
Resolution  pH  0.1 pH; 0.01 pH; 0.001 pH
ISE & ORP  0.1 mV (±999.9 mV); 1 mV (± 2000 mV)
TDS  0.01 ppm; 0.1 ppm; 1 ppm; 0.01 g/L; 0.1 g/L
NaCl  0.1% NaCl
Temperature  0.1 ºC
Accuracy  @ 20°C
pH  ±0.01 pH; ±0.002 pH
ISE & ORP  ±0.2 mV (±999.9 mV); ±1 mV (±2000 mV)
EC  ±1 % reading (±0.05 µS/cm or 1 digit, whichever greater)
TDS  ±1% of reading (±0.03 ppm or 1 digit, whichever greater)
NaCl  ±1% of reading
Temperature  ±0.4 ºC (excluding probe error)
Calibration  pH  up to five point calibration, seven standard buffers available
(1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45), and two custom buffers
EC  two point calibration; one point slope calibration; six buffers available: 84.0, 1413 µS/cm; 5.00, 12.88, 80.0, 111.8 mS/cm; one point offset: 0.00 µS/cm
NaCl   one point with HI 7037L standard (optional)
Probes  pH  HI 1131B glass body pH electrode with BNC connector and 1 m (3.3′) cable (included)
EC  HI 76310 platinum four ring conductivity/TDS probe with built-in temperature sensor and 1 m (3.3′) cable (included)
Temperature  HI 7662 temperature probe with 1 m (3.3′) cable (included)
Relative mV Offset  ±2000 mV
Temperature
Compensation  manual or automatic from: -20.0 to 120.0 ºC (pH range) -20.0 to 120.0 ºC (EC range) (can be disabled on conductivity range to measure actual conductivity)
Cond. Temp.
Coefficient  0.00 to 6.00 %/ºC (for EC and TDS only) default value is 1.90 %/ºC
TDS Factor  0.40 to 0.80 (default value is 0.50)
Input Impedance  1012 ohms
PC Connectivity  opto-isolated USB
Log on Demand  200 records
Log Interval Feature  500 records; 5, 10, 30 sec and 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60, 120, 180 min stability logging (“StAb”)
Power Supply  12 VDC
Environment  0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 95% non-condensing
Dimensions  235 x 218 x 108 mm (9.2 x 8.5 x 4.2”)
Weight  1.3 Kg (2.9 lb); kit with holder 2.1 Kg (4.6 lb.)

  • Accessories

Electrodes
HI 1131B  Refillable, Combination pH Electrode for the Laboratory and Beer Testing
BNC Connection
Solutions
HI 5004L  pH 4.01 buffer solution
HI 5007L  pH 7.01 buffer solution
HI 5010L  pH 10.01 buffer solution
HI 7061L  General Purpose Cleaning Solution
1 x 500 mL bottle
HI 70300L  Electrode Storage Solution
1 x 500 mL bottle
HI 7030L  12880 µS/cm EC Solution, 500 mL Bottle
HI 7031L  1413 µS/cm EC Solution, 500 mL Bottle
HI 7033L  84 µS/cm EC Solution, 500 mL Bottle
HI 7034L  80000 µS/cm EC Solution, 500 mL Bottle
HI 7035L  111800 µS/cm EC Solution, 500 mL Bottle
HI 7037L  Calibration Solution for % Readings (100% NaCl)
Accessories
HI 76404N  Electrode Holder for HI 42xx Type Bench Meters
HI 92000  Windows® Compatible Software
HI 920013  USB Cable
Probes
HI 76310  4-Ring Platinum Potentiometric EC/TDS Probe
for use with HI 3512, HI 2300 and HI 2550
HI 7662  Stainless Steel Temperature Probe

Quotation and Ordering

131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand.Tel. +6681-847-6768, +662-191-3928 Fax +662-191-3929 Mr.Thoniwadh +6685-811-4779, Ms.Nareerat +6685-814-9653Email:info@highents.com

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653Email : info@highents.com

 

  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top

    Contact Us