อุปกรณ์วัด pH (pH & ORP indicator combined with light alarms)

อุปกรณ์วัด pH (pH & ORP indicator combined with light alarms)

HI 981406
pH & ORP indicator combined with light alarms

HI 981 406 is designed for the control of swimming pool water and for all those applications where it is necessary to simultaneous monitoring of pH and ORP (oxidation-reduction potential).
Instead of using two separate instruments for the measurement of these parameters, one can use the combined HI 981406, which monitors simultaneously two parameters at a fixed location.
HI 981406 also allows you to set two different sets of points respectively for pH and ORP. If the set point for the pH is exceeded, the corresponding LED light will illuminate and alerts the operator of the alarm condition. The same occurs if the measured ORP value falls below its set point set.
HI 981406 is supplied with a bar to the reference potential HI 1283, the use of which provides a longer life of the pH electrode.
Electrodes HI 2114P / 2 for pH and HI 3214P / 2 ORP (not included) are ideal for swimming pool water and are particularly resistant to clogging. These possess a bar to the reference potential which allows the differential measurement of the pH, ie stability of reading and long life of the electrode.

  • Specifications HI 981406

Parameter
PH scale 0.0 to 14.0 pH
MV ± 999 mV
Resolution pH PH 0.1
MV resolution 1 mV
Accuracy pH (at 20 ° C) ± 0.2 pH
Accuracy mV (at 20 ° C) ± 5 mV
PH Calibration Manual, 1 or 2 points
Set point pH: adjustable from 5.0 to 9.0 pH, ORP: adjustable from 350 to 850 mV
Alarm 2 red LEDs (1 for 1 for pH and ORP) lit when the pH value is higher or when the ORP value is less than its set point
PH electrode HI 2114P / 2 pH electrode replaceable (not included), double junction, gel-filled, 2 m cable, BNC connector
ORP Electrode HI 3214P / 2 ORP electrode replaceable (not included), double junction, gel-filled, platinum sensor, 2 m cable, BNC connector
Probe HI 1283 bar to the reference potential with 2 m cable (included)
Input Impedance 10 12 Ohm
Supply 12 VDC external power supply (included)
Terms of use from 0 to 50 ° C, 95% RH max
Dimensions and weight 165 x 110 x 35 mm / 300 g

  • Accessories HI 981406

HI 1283 Bar for grounding, cable 1 m
HI 2114P PH electrode, gel electrolyte, cloth junction, PEI body, BNC connectors and banana, 2 m cable
HI 3214P ORP electrode for HI 981406 and HI 982401, Gel, Body in PEI
HI 70000P Electrode rinsing solution, 20 ml sachet, 25
HI 70004P Solution pH 4, 25 sachets of 20 ml
HI 70007P Solution pH 7.01, 25 sachets of 20 ml
HI 7020M ORP test solution at 230/275 mV, 230 mL bottle
HI 70300M Electrode storage solution, 230 mL bottle
HI 7061M Electrode cleaning solution, general use, 230 mL bottle
HI 7091M Reducing pretreatment solution, 230 mL bottle
HI 7092M Oxidizing Pretreatment Solution, 230 mL bottle
HI 710006 12 Vac adapter Vdc/230

Quotation and Ordering

131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand.Tel. +6681-847-6768, +662-191-3928 Fax +662-191-3929 Mr.Thoniwadh +6685-811-4779, Ms.Nareerat +6685-814-9653Email:info@highents.com

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653Email : info@highents.com

 

  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top

    Contact Us