อุปกรณ์วัด pH (pH / mV Bench – large display, accuracy and simplicity)

อุปกรณ์วัด pH (pH  mV Bench - large display, accuracy and simplicity)

HI 2211-02
pH / mV Bench – large display, accuracy and simplicity

The new HI 2211 HANNA is a tool bench microprocessor that measures pH, mV and temperature simultaneously displaying the values ​​on the large screen. HI 2211 performs pH measurements on a scale from -2.00 to 16.00 pH and can be calibrated to 1 or 2 points, using 5 buffer values ​​stored. During the calibration process, the user is guided by clear and simple messages on the display. Temperature compensation can be automatic (if you use the temperature probe HI 7662) or manual. HI 2211 also offers the possibility to obtain mV readings in dual scale (399.9 ± or ± 2000 mV), which can be used to measure the ion concentration, redox potential (ORP) or to check the offset and slope of the pH electrode. Other important features are the data store and the stability indicator reading. HI 2211 is supplied ready for use, complete with pH electrode with glass body, temperature probe, electrode holder, adapter and calibration solutions. The tool is compatible with a wide range of pH electrode with BNC connector.

  • Specifications HI 2211-02

Parameter
PH scale -2.00 to 16.00 pH
PH resolution 0.01 pH
Accuracy pH (at 20 ° C) ± 0.01 pH
MV ± 399.9 mV, ± 2000 mV
MV resolution 0.1 mV, 1 mV
Accuracy mV (at 20 ° C) ± 0.2 mV ± 1 mV
Scale temperature -20.0 to 120.0 ° C
Temperature resolution 0.1 ° C
Accuracy at 20 ° C temperature ± 0.4 ° C
PH calibration automatic, 1 or 2 point with 5 memorized buffers (pH 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01)
Temperature Compensation Automatic or manual from -9.9 to 120.0 ° C
PH electrode HI 1131B, glass body, refillable, BNC connector, 1 m cable (included)
Temperature Probe HI 7662 with 1 m cable (included)
Input Impedance 10 12 Ohm
Supply 12 Vdc adapter (included)
Terms of use from 0 to 50 ° C; RH max 95%
Dimensions and weight 235 x 218 x 108 mm / 1.3 kg

  • Accessories HI 2211-02

HI 1131B Refillable combination pH electrode with glass body, BNC connector, 1 m cable
HI 50004-02 Solution pH 4.01, 25 sachets of 20 ml, ± 0.01 pH, with certificate of analysis
HI 50007-02 Solution pH 7.01, 25 sachets of 20 ml, ± 0.01 pH, with certificate of analysis
HI 50010-02 Solution pH 10.01, 25 sachets of 20 ml, ± 0.01 pH, with certificate of analysis
HI 5004 Solution pH 4.01, 500 mL, ± 0.01 pH, with certificate of analysis
HI 5007 Solution pH 7.01, 500 mL, ± 0.01 pH, with certificate of analysis
HI 5010 Solution pH 10.01, 500 mL, ± 0.01 pH, with certificate of analysis
HI 5068 Solution pH 6.86, 500 mL, ± 0.01 pH, with certificate of analysis
HI 5091 Solution pH 9.18, 500 mL, ± 0.01 pH, with certificate of analysis
HI 54710 Kit with 3 bottles of 500 ml of buffer solutions pH 4.01, 7.01 and 10.01
HI 70300L Electrode storage solution, 500 mL
HI 76404N Stand holders for tools like HI 4211
HI 7662 Thermistor temperature probe
HI 8427 Simulator for pH and ORP, complete with connecting cables
HI 931001 Simulator pH and ORP display, complete with coaxial cable HI 7858/1 with BNC connectors

Quotation and Ordering

131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand.Tel. +6681-847-6768, +662-191-3928 Fax +662-191-3929 Mr.Thoniwadh +6685-811-4779, Ms.Nareerat +6685-814-9653Email:info@highents.com

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653Email : info@highents.com

 

 

 

  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top

    Contact Us