อุปกรณ์วัด pH (pH / mV)

อุปกรณ์วัด pH (pH  mV)

PH 21-02
pH / mV

The philosophy HANNA instruments ® has always been paid to the different needs of users working in various fields and for this reason are born different classes of instrumentation for the measurement of a single parameter.
Measuring the pH is extremely important in all those areas where the ‘Water plays an important role: the food industry, textile, water treatment and sanitation as well as the engineering industry, paper mill and tannery.
pH 21 was born as a result of this idea: compact and easy to use, allows you to make quick checks and is suitable for learning environments, where you start to get familiar with the world of the measure.
instrument provides measurements with centesimal resolution and thanks to the mV readings can also be used for ORP measurements. To provide the user with complete information about the analyzed sample measurements can be manually or automatically compensated in temperature due to the HI 7662 probe (optional).

  • Specifications PH 21-02

Parameter
PH scale 0.00 to 14.00 pH
MV ± 1999 mV
Scale temperature 0.0 to 100.0 ° C
Resolution pH 0.01 pH
MV resolution 1 mV
Temperature resolution 0.1 ° C
Accuracy pH (at 20 ° C) ± 0.02 pH
Accuracy mV (at 20 ° C) ± 2 mV
Accuracy at 20 ° C temperature ± 1 ° C
Temperature Compensation manual or automatic probe connected from 0.0 to 100.0 ° C
PH electrode HI 1110B, glass body, gel-filled, BNC connector, 1 m cable (included)
Temperature Probe HI 7662 (not included)
PH Calibration Automatic 1 or 2 points (pH 4.01, 7.01, 10.01)
Input impedance 10 12 Ohm
Supply external 12 Vdc adapter (included)
Terms of use from 0 to 50 ° C; max 95% RH
Dimensions and weight 230 x 170 x 75 mm / 500 g

  • Accessories PH 21-02

HI 1110B PH electrode with glass body, gel-filled, BNC connector, 1 m cable, pH 20 and pH 21
HI 3131B Rechargeable ORP combination electrode with glass body, platinum sensor, BNC connector, 1 m cable
HI 70000P Rinsing solution for electrodes 25, 20 mL sachet
HI 7004L Solution pH 4.01, 500 mL
HI 7007L Solution pH 7.01, 500 mL
HI 7010L Solution pH 10.01, 500 mL
HI 70300L Electrode storage solution, 500 mL
HI 710006 12 Vac adapter Vdc/230
HI 76405 Electrode stand with steel base
HI 7662 Thermistor temperature probe

Quotation and Ordering

131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand.Tel. +6681-847-6768, +662-191-3928 Fax +662-191-3929 Mr.Thoniwadh +6685-811-4779, Ms.Nareerat +6685-814-9653Email:info@highents.com

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653Email : info@highents.com

 

  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top

    Contact Us