อุปกรณ์วัด pH (pH meter watertight and read pH, mV (pH), ORP and temperature)

อุปกรณ์วัด pH (pH meter watertight and read pH, mV (pH), ORP and temperature)

HI 991003
pH meter watertight and read pH, mV (pH), ORP and temperature

HI 991003 pH, pH (mV), ORP and temperature with a single electrode.
In most of the other pH meters is necessary to remove the pH electrode and insert the ORP electrode, or vice versa. HI 991003 allows instead of having the two readings at the same time.
HI 991003 is widely used in the control of plant water purification galvanic, in the monitoring of water quality of swimming pools, in the control of sterilization of drinking water.
HI 991003 is equipped Special Sensor Check the function for checking the status of the sensor. By means of the pH scale in mV in fact it is possible to verify the characteristics of slope and offset of the sensor, and then evaluate on the basis of these values ​​if the operating conditions are within acceptable limits.
HI 991003 is equipped with robust and watertight housing: especially therefore suitable measures in the field and in industrial environments. The large dual level display simultaneously displays the values ​​of pH or ORP and temperature.

  • Specifications HI 991003

Parameter
PH scale pH : -2.00 to 16.00 pH pH-mV : ± 825 mV pH
Resolution pH pH : 0.01 pH pH-mV 1 mV pH
Accuracy pH (at 20 ° C) pH : ± 0.02 pH pH-mV : ± 1 mV pH
MV ± 1999 mV
MV resolution 1 mV
Accuracy mV (at 20 ° C) ± 2 mV
Scale temperature -5.0 to 105.0 ° C / 23.0 to 221.0 ° F
Temperature resolution 0.1 ° C / 0.1 ° F
Accuracy at 20 ° C temperature ± 0.5 ° C (up to 60.0 ° C) ± 1.0 ° C (over) / ± 1.0 ° F (up to 140.0 ° F) ± 2.0 ° F (outside)
PH Calibration Automatic 1 or 2 points with 2 sets of memorized buffers (pH 4.01/7.01/10.01 or pH 4.01/6.86/9.18)
Temperature Compensation Automatic -5.0 to 105.0 ° C
Electrode HI 1297D, combined electrode amplified pH / ORP, temperature sensor, DIN connector and 1 m cable (included)
Supply 3 x 1.5V AAA / approximately 1200 hours of continuous use, automatic shut-off after 8 minutes of inactivity
Terms of use from 0 to 50 ° C; RH max 100%
Dimensions and weight 152 x 58 x 30 mm / 205 g

  • Accessories HI 991003

HI 1296D Amplified pH electrode with internal temperature sensor, titanium coating, maximum pressure 3 bar, DIN connector, 1 m cable for HI 991001, HI 991002 and HI 991003
HI 1297D PH / ORP electrode amplified with internal temperature sensor, titanium coating, ORP sensor in Platinum, maximum pressure 3 bar, DIN connector, 1 m cable for HI 991002 and HI 991003
HI 7004L Solution pH 4.01, 500 mL
HI 7006L Solution pH 6.86, 500 mL
HI 7007L Solution pH 7.01, 500 mL
HI 7009L Solution pH 9.18, 500 mL
HI 7010L Solution pH 10.01, 500 mL
HI 7020L ORP test solution to 230/275 mV, bottle of 500 ml
HI 70300L Electrode storage solution, 500 mL
HI 7061L Electrode cleaning solution, general use, 500 mL
HI 710023 Protective rubber boot orange instrument type HI 991001N
HI 710024 Protective rubber boot blue instrument type HI 991001N
HI 721312 Hard case for instrument type HI 991001, size 340 x 230 x 90 mm

Quotation and Ordering

131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand.Tel. +6681-847-6768, +662-191-3928 Fax +662-191-3929 Mr.Thoniwadh +6685-811-4779, Ms.Nareerat +6685-814-9653Email:info@highents.com

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653Email : info@highents.com

 

  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top

    Contact Us