อุปกรณ์วัด pH (pH meter for professional wine with Calibration Check ™ and specific electrode

อุปกรณ์วัด pH (pH meter for professional wine with Calibration Check ™ and specific electrode HI 1048P)

HI 2222-02
pH meter for professional wine with Calibration Check ™ and specific electrode HI 1048P

What does it mean to use a pH electrode dirty? Most pH measurements during the winemaking process are carried out on the must and wine during maturation. A pH electrode gets dirty quickly during this type of measure, because of the many chemical and biological agents, although invisible to the naked eye, which adhere to the glass membrane and sensitive to the junction. These deposits cause many problems during the measurement of pH and subsequently, if the electrode is not properly cleaned.
A dirty pH electrode can give wrong measurements up to 0.5 pH units, even immediately after a calibration. A normal pH meter does not warn the user when the electrode is dirty. A typical example is when an electrode is immersed, immediately after the calibration, in a buffer solution at pH 7 and the reading is lower than expected (pH 6.8 or 6.9 instead of 7.0).
HI 2222 has a unique technology in its Typically, using a complex system of control electrode 10 levels with 2 indicators, to detect when an electrode is dirty and alert the operator during calibration. It is crucial to accurately clean a pH electrode before its use, using cleaning solutions specifications, in order to remove all the deposits from the sensitive glass membrane and from the junction. HI 70635 (removal of deposits of wine) and HI 70636 (removal of pigments of wine) are cleaning solutions specifically designed for the wine industry, designed to remove all debris from your electrodes and measures to ensure more accurate and a long service life ‘ pH electrode. HANNA Instruments is the only manufacturer that offers this type of cleaning solutions specific to the wine.

  • Specifications HI 2222-02

Parameter
PH scale -2.00 To 16.00 pH
Resolution pH 0.01 pH
Accuracy pH (at 20 ° C) ± 0.01 pH
MV ± 699.9 mV ± 2000 mV
MV resolution 0.1 mV (± 699.9 mV), 1 mV (± 2000 mV)
Accuracy mV (at 20 ° C) ± 0.2 mV (± 699.9 mV) ± 1 mV (± 2000 mV)
Scale temperature -20.0 To 120.0 ° C
Temperature resolution 0.1 ° C
Accuracy at 20 ° C temperature ± 0.2 ° C
Calibration Check ™ control of the condition, the response time of the electrode and control buffer solutions during calibration
PH Calibration automatic, 1 or 2 points on 7 memorized buffers (pH 1.68, 3.00, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45)
Temperature Compensation manual or automatic from -20.0 to 120.0 ° C
PH electrode HI 1048P glass, PTFE collar, double junction, refillable, BNC connector + pin (included)
Temperature Probe HI 7662 stainless steel (included)
Interfaces USB with HI 92000 software (optional)
Automatic storage 100 measures
Input impedance 10 12 Ohm
Supply 12 VDC adapter (included)
Terms of use from 0 to 50 ° C; max 95% RH
Dimensions and weight 235 x 222 x 109 mm / 1.3 kg

  • Accessories HI 2222-02

HI 1048P PH electrode for wine and must, with sleeve diaphragm, PTFE collar, 1 m cable, BNC connectors and banana, for HI 222
HI 50003-01 Solution pH 3.00, 10 sachets of 20 ml, ± 0.01 pH, with certificate of analysis
HI 50003-02 Solution pH 3.00, 25 sachets of 20 ml, ± 0.01 pH, with certificate of analysis
HI 50007-01 Solution pH 7.01, 10 sachets of 20 ml, ± 0.01 pH, with certificate of analysis
HI 50007-02 Solution pH 7.01, 25 sachets of 20 ml, ± 0.01 pH, with certificate of analysis
HI 5003 Solution pH 3.00, 500 mL, ± 0.01 pH, with certificate of analysis
HI 5007 Solution pH 7.01, 500 mL, ± 0.01 pH, with certificate of analysis
HI 700635P Cleaning Solution for wine industry (tartaric acid), 25 sachets of 20 ml
HI 700636P Cleaning Solution for wine industry (wine stains), 25 sachets of 20 ml
HI 70300L Electrode storage solution, 500 mL
HI 70635M Cleaning Solution for wine industry (tartaric acid), 230 mL bottle
HI 70636M Cleaning Solution for wine industry (wine stains), 230 mL
HI 7082 3.5 M KCl electrolyte solution (4×30 ml)
HI 76404N Stand holders for type instruments HI 4211
HI 7662 Thermistor temperature probe
HI 92000 Windows ® compatible software for PC connection
HI 920010 RS232 cable for connection to PC for benchtop instruments

Quotation and Ordering

131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand.Tel. +6681-847-6768, +662-191-3928 Fax +662-191-3929 Mr.Thoniwadh +6685-811-4779, Ms.Nareerat +6685-814-9653Email:info@highents.com

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653Email : info@highents.com

 

  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top

    Contact Us