อุปกรณ์วัด pH (pH Meter for Education with built in magnetic stirrer)

อุปกรณ์วัด pH (pH Meter for Education with built in magnetic stirrer)

HI 208

pH Meter for Education
with built in magnetic stirrer

With features such as a built-in beaker holder, beaker-top electrode holder and rugged, 2-in-1 pH and temperature sensor, the HI 208 is designed to meet busy classroom environments.
This instrument also features an extended pH range, dual-level LCD with icons for stability and buffer recognition, built-in magnetic stirrer, automatic pH calibration, and temperature display in either Celsius or Fahrenheit. In addition, all readings are automatically compensated for temperature variations.
In the classroom, this compact unit reduces clutter and utilizes a minimal amount of space on the desktop. Switch to battery power and the instrument can be taken outside the classroom for field studies. When lab time is over, the instrument is easily cleaned and can be placed out of the way—right away.
(*) The temperature range is limited to 80 °C (176 °F) if using the HI 1291D probe.

  • Specifications

Range  pH  -2.00 to 16.00 pH
Temperature  -5.0 to 105.0°C or 23.0 to 221.0°F
Resolution  pH  0.01 pH
Temperature  0.1°C or 0.1°F
Accuracy  pH  ±0.02 pH
Temperature
±0.5 (up to 60°C); ±1°C (outside)
±1°F (up to 140°F); ±2°F (outside)
Calibration  pH  Automatic 1 or 2 points with 2 sets of memorized buffers (4.01, 7.01, 10.01 or 4.01, 6.86, 9.18)
Temperature Compensation  Automatic from -5.0 to 105.0°C (23.0 to 221.0°F)
pH Electrode  HI 1291D with built-in temperature probe (included)
Power Supply  12 VDC adapter (included)
Battery Type / Life 9V / approximately 500 hours of continuous use (without stirrer)
Environment  0 to 50°C (32 to 122°F) 95% RH
Dimensions  192 x 104 x 134 mm (7.5 x 4.1 x 5.3’’)
Weight  420 g (14.8 oz.)

  • Accessories

Solutions
HI 5004L  pH 4.01 buffer solution
HI 5007L  pH 7.01 buffer solution
HI 5010L  pH 10.01 buffer solution
HI 7061L  General Purpose Cleaning Solution
1 x 500 mL bottle
HI 70300L  Electrode Storage Solution
1 x 500 mL bottle
Accessories
HI 740036P  Plastic Beaker Set, 100 mL
HI 731316  Magnetic Stir Bars for Mini Titrators & HI 208

Quotation and Ordering

131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand.Tel. +6681-847-6768, +662-191-3928 Fax +662-191-3929 Mr.Thoniwadh +6685-811-4779, Ms.Nareerat +6685-814-9653Email:info@highents.com

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653Email : info@highents.com

 

  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top

    Contact Us