อุปกรณ์วัด pH (pH indicator Ready ® with alarm light for water treatment)

อุปกรณ์วัด pH (pH indicator Ready ® with alarm light for water treatment)

HI 981402
pH indicator Ready ® with alarm light for water treatment

HI 981402 is a robust pH meter made ​​for the continuous monitoring, equipped with liquid crystal display. It is supplied with HI 1286 electrode with plastic body, double junction and gel electrolyte.
This special electrode with PTFE diaphragm, it is very resistant to clogging and thus suitable for industrial control of the waters. It replaces it with ease thanks to the BNC connector which is always protected by a rubber sheath.
HI 981402 is equipped with a red alarm LED that lights up if the threshold set by the user (selectable from 3 to 11 pH) is exceeded by a value greater than about 0.5 pH (hysteresis).
calibration is performed manually at 1 or 2 points by means of the front trimmers. With the body being protected from splashes, HI 981402 is suitable for installation in harsh environments with high humidity or dust. The practical hook allows you to secure the instrument directly to the desired point. The 12 Vdc power supplied allows continuous control without interruption.

  • Specifications HI 981402

Parameter
Scala 0.0 to 14.0 pH
Resolution PH 0.1
Accuracy ± 0.2 pH
Calibration manual to 2 points, a pH 4:07
Set point adjustable from 3.0 to 11.0 pH
Alarm Red LED (flashes when the pH is higher or lower than its set point by more than 0.5 pH)
PH electrode HI 1286, with plastic body, double junction, PTFE diaphragm, 2 m BNC cable (included)
Input Impedance 10 12 Ohm
Supply external 12 Vdc adapter (included)
Terms of use from 0 to 50 ° C; RH max 100%
Dimensions and weight 86 x 110 x 43 mm / 150 g

  • Accessories HI 981402

HI 1286 PH electrode for HI 981401N and HI 981402, with double junction, gel-filled, maximum pressure 3 bar, BNC connector, 2 m cable
HI 70004P Solution pH 4, 25 sachets of 20 ml
HI 70007P Solution pH 7.01, 25 sachets of 20 ml
HI 7004L Solution pH 4.01, 500 mL
HI 7007L Solution pH 7.01, 500 mL
HI 7061L Electrode cleaning solution, general use, 500 mL
HI 710006 12 Vac adapter Vdc/230

Quotation and Ordering

131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand.Tel. +6681-847-6768, +662-191-3928 Fax +662-191-3929 Mr.Thoniwadh +6685-811-4779, Ms.Nareerat +6685-814-9653Email:info@highents.com

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653Email : info@highents.com

 

  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top

    Contact Us