อุปกรณ์วัด pH (pH Half Cell Electrode for General Purposes)

อุปกรณ์วัด pH (pH Half Cell Electrode for General Purposes)

HI 2112B

pH Half Cell Electrode for General Purposes
pH half cell electrode for general purposes.

  • Specifications

pH Half Cell  —
Range  pH: 0 to 13
Recommended
Operating Temp.
20 to 40°C (68 to 104°F)
Body Material  PEI
Cable  coaxial; 1 m (3.3′)
Connection  BNC
Tip/Shape  spheric (dia: 7.5 mm)

Quotation and Ordering

131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand.Tel. +6681-847-6768, +662-191-3928 Fax +662-191-3929 Mr.Thoniwadh +6685-811-4779, Ms.Nareerat +6685-814-9653Email:info@highents.com

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653Email : info@highents.com

 

  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top

    Contact Us