อุปกรณ์วัด pH (pH Bench with 3-point calibration and GLP)

อุปกรณ์วัด pH (pH Bench with 3-point calibration and GLP)

HI 2212-02
pH Bench with 3-point calibration and GLP

HI 2212 is a new benchtop pH meter simple is flexible, renovated in appearance and functionality. Main features:

• Automatic pH calibration up to 3 points, with 5 buffer (pH 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01) and 2 user-adjustable
• Large (15.9 x 3.8 cm)
• Simultaneous display of pH and temperature
functions • GLP (Good Laboratory Practice)
• Scale extended temperature (-20.0 to 120.0 ° C)
• Supplied with glass electrode and temperature probe HI1131B

  • Specifications HI 2212-02

Parameter
PH scale -2.00 to 16.00 pH
PH resolution 0.01 pH
Accuracy pH (at 20 ° C) ± 0.01 pH
Scale temperature -20.0 to 120.0 ° C
Temperature resolution 0.1 ° C
Accuracy at 20 ° C temperature ± 0.2 ° C
PH calibration Automatic up to 3 points with 5 memorized buffers (pH 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01) and 2 values ​​set by the user
Temperature Compensation Manual or automatic (with HI 7662 probe) -20.0 to 120.0 ° C
PH electrode HI 1131B Glass-body, single junction, refillable, BNC connector, 1 m cable (included)
Temperature Probe HI 7662 1 m cable (included)
Input Impedance 10 12 Ohm
Supply 12 Vdc (with included adapter)
Terms of use from 0 to 50 ° C; RH max 95%
Dimensions and weight 235 x 222 x 109 mm / 1.3 kg

  • Accessories HI 2212-02

FC 210B PH electrode for food, double junction, Viscolene, conic, BNC connector, 1 m cable
FC 400B PH electrode for food, open junction, gel electrolyte, PVDF body, BNC connector, 1 m cable
HI 1043B Combined pH electrode, refillable, glass body, double junction, BNC connector and 1 m cable
HI 1053B Combined pH electrode, refillable, glass body, three porous plugs, BNC connector, 1 m cable
HI 1083B Combined pH electrode with glass body, Viscolene, open junction, diameter 3 mm, BNC connector, 1 m cable
HI 1131B Refillable combination pH electrode with glass body, BNC connector, 1 m cable
HI 7001L Solution pH 1.68, 500 mL
HI 7004L Solution pH 4.01, 500 mL
HI 7004L / C Solution pH 4.01, 500 mL, with certificate of analysis
HI 7006L Solution pH 6.86, 500 mL
HI 7006L / C Solution pH 6.86, 500 mL, with certificate of analysis
HI 7007L Solution pH 7.01, 500 mL
HI 7007L / C Solution pH 7.01, 500 mL, with certificate of analysis
HI 7009L Solution pH 9.18, 500 mL
HI 7009L / C Solution pH 9.18, 500 mL, with certificate of analysis
HI 7010L Solution pH 10.01, 500 mL
HI 7010L / C Solution pH 10.01, 500 mL, with certificate of analysis
HI 70300L Electrode storage solution, 500 mL
HI 7061L Electrode cleaning solution, general use, 500 mL
HI 7071 Electrolyte solution 3.5 M KCl + AgCl (4×30 ml)
HI 710006 12 Vac adapter Vdc/230
HI 76404N Stand holders for tools like HI 4211
HI 7662 Thermistor temperature probe

Quotation and Ordering

131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand.Tel. +6681-847-6768, +662-191-3928 Fax +662-191-3929 Mr.Thoniwadh +6685-811-4779, Ms.Nareerat +6685-814-9653Email:info@highents.com

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653Email : info@highents.com

 

 

 

  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top

    Contact Us