อุปกรณ์วัด pH (pH and ORP Indicator)

อุปกรณ์วัด pH (pH and ORP Indicator)

HI 981406-01

pH and ORP Indicator

HI 981406-01 has been specially designed for water treatment and swimming pool applications where both pH and ORP need to be monitored. Instead of sourcing two meters, users can now continuously measure both pH and ORP with HI 981406-01.
There are two separate adjustable set points for pH and ORP. Once the pH set point is exceeded, the appropriate LED light will come on to alert the operator. Likewise, once the ORP level drops below the set point, the red ORP light will stay on.
HI 981406-01 is supplied with HI 1283 ground probe. The HI 1283 ground probe provides users with more reliable readouts by suppressing current effects, which are found in pools. The optional HI 2114P/2 pH electrode and HI 3214P/2 ORP electrode are designed specifically for swimming pools. Both probes are constructed with a specially designed fiber salt-bridge making each particularly resistant to clogging in pools.

  • Specifications

Range  pH  0.0 to 14.0 pH
Range  mV  -999 to 999 mV
Resolution  pH  0.1 pH
Resolution  mV  1 mV
Accuracy  pH  ±0.2 pH
Accuracy  mV  ±5 mV
pH Calibration  manual, 1 or 2 points
Setpoint
pH: adjustable from 5.0 to 9.0 pH;
ORP: adjustable from 350 to 850 mV
Alarm
2 LED’s (1 for pH and 1 for ORP) light up when:
pH value > setpoint and/or ORP value < setpoint
Probe
HI 2114P/2 replaceable pH electrode (not included)
HI 3214P/2 replaceable ORP electrode (not included);
HI 1283 potential matching pin with 2 m (6.6′) cable (included)
Input Impedance  1012 Ohm
Power Supply  12 Vdc power adapter (included)
Environment  0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 95%
Dimensions  165 x 110 x 35 mm (6.4 x 4.3 x 1.4″)
Weight  300 g (10.6 oz.)

  • Accessories

Solutions
HI 70000P  Rinsing Solution 25 x 20 mL sachets
HI 70004P  4.01 pH Buffer Solution, (25) 20 mL
HI 70007P  7.01 pH Buffer Solution
(25) 20 mL sachets
HI 7020M  ORP Test Solution at 200/275 mV (@20°C)
1 x 230 mL bottle
HI 7091M  Reducing Pretreatment Solution
1 x 230 mL bottle
HI 7092M  Oxidizing Pretreatment Solution
1 x 230 mL bottle
HI 70300M  Electrode Storage Solution
1 x 230 mL bottle
HI 7061M  General Purpose Cleaning Solution
1 x 230 mL bottle
Accessories
HI 710005  Power Adapter, 115 Vac to 12 VDC, US Plug
HI 710006  Power Adapter, 230 Vac to 12 VDC, European Plug

Quotation and Ordering

131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand.Tel. +6681-847-6768, +662-191-3928 Fax +662-191-3929 Mr.Thoniwadh +6685-811-4779, Ms.Nareerat +6685-814-9653Email:info@highents.com

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653Email : info@highents.com

 

  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top

    Contact Us