อุปกรณ์วัด pH (pH and Ammonia Kit for Wine)

อุปกรณ์วัด pH (pH and Ammonia Kit for Wine)

HI 4222A

pH and Ammonia Kit for Wine

The nitrogenous compounds of must and wine are derived from grapes and can be augmented with yeast nutrients. They play important roles in fermentation, clarification, and potential microbial instability of wines.
The amount of ammonium ions in must influences the rapidity of fermentation start and evolution. The ammonia concentration ranges are from 24 to 209 mg/L (ppm) in grapes and from a few mg/L (ppm) to about 50 mg/L (ppm) in wine.
The content of ammonium ions will drastically decrease during the alcoholic fermentation, then increase again, especially in red wines, at the end of the malolactic fermentation becuase the lactic bacteria release ammonia nitrogen into the wine.
The pH of wine is important to determine because it will affect the quality of the product in terms of taste, color, oxidation, chemical stability and other factors. The general rule of pH in winemaking is the higher the pH reading, the lower amount of acidity in the wine. Three important factors in determining the pH of wine include the ratio of malic acid to tartaric acid, the amount of potassium and the total amount of acid present.
Kit includes HI 4222 pH/Temperature/Ammonia Bench Meter
•Exclusive Calibration Check
•USB and RS232 for computer compatibility
•Informative menu screens and intuitive navigation
•Multi-language interface
•GLP data
HI 4101 Ammonia Electrode
•Ammonia combination electrode, delrin body, BNC, 1m cable

  • Specifications

pH Range -2.000 to 20.000 pH
pH Resolution 0.1 pH; 0.01 pH; 0.001 pH
pH Accuracy ±0.1 pH; ±0.01 pH; ±0.002 pH ±1 LSD
mV Range ±2000 mV
mV Resolution 0.1 mV
mV Accuracy ±0.2 mV ±1 LSD
ISE Range 1 x 10-6 to 9.99 x 1010 concentration
ISE Resolution 1; 0.1; 0.01; 0.001 concentration
ISE Accuracy ±0.5% (monovalent ions); ±1% (divalent ions)
Temperature Range -20.0 to 120°C; -4.0 to 248.0°F; 253.15 to 393.15K
Temperature Resolution 0.1°C; 0.1°F; 0.1K
Temperature Accuracy ±0.2°C; ±0.4°F; ±0.2K (without probe)
Calibration pH automatic, up to five point calibration, eight standard buffers available (1.68, 3.00, 4.01, 6.86, 7.01,9.18, 10.01, 12.45), and five custom buffers
Calibration ISE automatic, up to five point calibration, 5 fixed standard solutions available for each measurement unit, and 5 user defined standards
pH Calibration Check™  yes
Rel. mV Offset Range  ±2000 mV
Input Channel(s)  2 pH/ORP/ISE
GLP  cell constant, reference temperature/coefficient, calibration points, cal time stamp
pH Temp. Compensation  automatic or manual from -20.0 to 120.0°C/-4.0 to 248.0°/253 to 393K
pH Electrode  HI 1131B glass body pH electrode with BNC connector and 1 m (3.3’) cable (included)
Temperature Probe  HI 7662-T stainless steel temperature probe with 1 m (3.3’) cable (included)
Logging Record 100 lots with 10,000 record/lot
Logging Interval settable between 1 and max log time
Logging Type automatic, log on demand, auto HOLD
Display  240 x 320 dot-matrix color LCD with on-screen help, graphing, language selection and custom configuration
PC Connection / Power Supply  USB and RS232 / 12 VDC adapter (included)
Environment / Dimensions / Weight  0-50ºC (32 to 122ºF) (273 to 323K) RH max 95% non-condensing / 160 x 231 x 94 mm (6.3 x 9.1 x 3.7”) / 1.2 Kg (1.8 lbs.)

  • Accessories

Solutions
HI 4001-00  Alkaline ISA for Ammonia ISE’s
HI 4001-40  Ammonia Filling Solution
HI 4001-01  0.1 M Ammonia Standard
HI 4001-03  1000 ppm Ammonia Standard
HI 4001-02  100 ppm Ammonia Standard
HI 4001-45  Conditioning and Storage Solution for Ammonia ISE
HI 7037L  Calibration Solution for % Readings (100% NaCl)
Accessories 
HI 92000  Windows® Compatible Software
HI 4000-52  Gas Sensor Membrane Cap for Ammonia
HI 4001-51  Ammonia Membrane Kit
HI 4000-51  Gas Sensor Replacement pH for Ammonia Sensor  pH Calibration Solutions 
HI 7007L  7.01 pH Buffer Solution  1 x 500 mL bottle
HI 7004L  4.01 pH Buffer Solution  1 x 500 mL bottle
HI 7010L  10.01 pH Buffer Solution
1 x 500 mL bottle
Cleaning and Maintenance Solutions 
HI 70300L  Electrode Storage Solution
1 x 500 mL bottle
HI 7061L  General Purpose Cleaning Solution
1 x 500 mL bottle

Quotation and Ordering

131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand.Tel. +6681-847-6768, +662-191-3928 Fax +662-191-3929 Mr.Thoniwadh +6685-811-4779, Ms.Nareerat +6685-814-9653Email:info@highents.com

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653Email : info@highents.com

 

  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top

    Contact Us