อุปกรณ์วัด pH (Nitrate Half-Cell ISE)

อุปกรณ์วัด pH (Nitrate Half-Cell ISE)

HI 4013

Nitrate Half-Cell ISE

Nitrate Half-Cell ISE

  • Specifications

Parameter  Nitrate
Type  Polymer Membrane; Half-cell
Measurement Range  0.1M to 1X 10-5M
6200 to 0.62 mg/L (ppm)
1400 to 0.14 mg/L (ppm) as N
Optimum pH Range  3.0 to 8
Temperature Range  0 to 40°C
Approximate Slope  -56
Body O.D.  12 mm
Insertion Length  120 mm
Body Material  PVC
Cable  1m coaxial
Connector  BNC
Possible Applications  Determination of free nitrate in natural waters (fresh and sea), and in emulsified food and plant samples

Quotation and Ordering

131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand.Tel. +6681-847-6768, +662-191-3928 Fax +662-191-3929 Mr.Thoniwadh +6685-811-4779, Ms.Nareerat +6685-814-9653Email:info@highents.com

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653Email : info@highents.com

 

  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top

    Contact Us