อุปกรณ์วัด pH (meter and pH indicator with alarm HACCP and QC)

อุปกรณ์วัด pH (meter and pH indicator with alarm HACCP and QC)

HI 981400 


meter and pH indicator with alarm HACCP and QC

HI 981400 is a pH indicator designed to control food quality. The pH value in fact, together with temperature and water activity, is an important indicator of the correct preservation of food.
HI 981 400 is a compact and economical, equipped with liquid crystal display. With the hook can be easily installed on the banks of quality control or in receiving.
Users can select a set point in the range between 4.6 and 7.5 pH: when this value is exceeded, the red alarm LED is lights to indicate the problem.
calibration is performed manually at 1 or 2 points for using the two front trimmers. Thanks to the body resistant to water, the instrument is suitable to be installed even in environments with high humidity. The power supply 12 VDC supplied allows continuous operation without interruption.
This indicator can be combined with a wide range of pH electrode with BNC connector: FC 200, versatile for most of the food; FC 230, with steel blades steel for meat, and many others.

  • Specifications HI 981400

Parameter
Scale 0.0 to 14.0 pH
Resolution PH 0.1
Precision ± 0.2 pH
Calibration manual, 2 points at pH 4 and 7
Set point adjustable from 4.6 to 7.5 pH
Alarm Red LED (lights when the pH exceeds the set point)
Input Impedance 10 12 Ohm
Supply external 12 Vdc adapter (included)
Terms of use from 0 to 50 ° C; RH max 95%
Dimensions and weight 86 x 110 x 43 mm / 150 g

  • Accessories HI 981400

FC 098 Blade electrode for meat FC 230, FC 231 and FC232, cut 20 mm
FC 099 Blade electrode for meat FC 230, FC 231 and FC232, cut 35 mm
FC 200B PH electrode for food, open junction, gel electrolyte, PVDF body, BNC connector, 1 m cable
FC 230B PH electrode with open junction, Viscolene, conic, PVDF, for thread cutting blade, BNC connector, 1 m cable
HI 7004M Solution pH 4.01, 230 mL bottle
HI 7007M Solution pH 7.01, 230 mL bottle
HI 70300M Electrode storage solution, 230 mL bottle
HI 70640M Cleaning solution for food industry (milk deposits), 230 mL
HI 70641M Cleaning solution and dinfezione for food (milk deposits), 230 mL
HI 70642M Cleaning solution for food industry (deposits of cheese), 230 mL
HI 710006 12 Vac adapter Vdc/230
HI 77400P Solutions pH 4 and 7, 5 +5 20 mL sachet

Quotation and Ordering

131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand.Tel. +6681-847-6768, +662-191-3928 Fax +662-191-3929 Mr.Thoniwadh +6685-811-4779, Ms.Nareerat +6685-814-9653Email:info@highents.com

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653Email : info@highents.com

 

 

  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top

    Contact Us